Gå till innehållet

Ny förening för byggande arkitekter

Nio arkitektföretag har bildat föreningen Byggande Arkitekter. Det är det tidigare nätverket med samma namn som tagit steget och blivit mer formella.

– Det blir mer fasta former, mer på allvar. Med en liten föreningskassa kan vi göra mer, inte bara förlita oss på ideella insatser, säger föreningens ordförande Magnus Månsson, tillika vd på Semrén & Månsson.

Hur stor ska föreningen bli?

– Vi är blygsamma, men självklart öppnar vi för fler som uppfyller kriterierna för medlemskap; att man har byggt i egen regi eller är på gång att göra det.

Semrén & Månsson själva har hittills genomfört ett bostadsprojekt i egen regi, 68 hyreslägenheter på Danska vägen i Göteborg stod klara för snart två år sedan.

– Vi har några fler projekt som kan bli något när tillfället dyker upp. Det finns olika drivkrafter för att bygga i egen regi men vi ser projekten som en jättestor möjlighet till internutbildning i ekonomi och teknik, att bredda arkitektrollen, säger Magnus Månsson.

Nätverket Byggande Arkitekter initierades av Sveriges Arkitekters före detta förbundsdirektör Staffan Carenholm för cirka två och ett halvt år sedan. Han fortsätter att vara en drivande kraft även i den nya föreningen.

– I kommunerna finns ett jättestort intresse för mindre aktörer och byggande arkitekter har blivit ett begrepp på marknaden. Att bygga i egen regi är ett sätt att utveckla arkitektföretagandet. Men man ska inte sticka under stol med att det är långa processer från markanvisning till färdigt bygge, vilket inte alla klarar av, säger Staffan Carenholm.

Byggande Arkitekters styrelse

  • Magnus Månsson, Semrén & Månsson
  • Joakim Uebel, SandellSandberg
  • Staffan Schartner, Omniplan
  • Mats Jakobsson (suppleant), MAF arkitektkontor

Mer att läsa