Gå till innehållet

Ny färdplan för hållbar inredning

Branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och möbelföretagen och Skogsindustrierna presenterar tillsammans med den svenska möbel- och inredningssektorn en gemensam färdplan som ska främja både hållbarhet och industri med ökad förädling och användning av lokala biobaserade material.

– Med vår gemensamma färdplan vill vi skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig och hållbar industri, säger Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä, i ett pressmeddelande om den nya färdplanen. 

Färdplanen presenteras i ett dokument på 18 sidor och där formuleras en inrikningtsutfästelse: ”Vi vill, i samverkan med skogsindustrin, bidra till en långsiktigt hållbar möbel- och inredningsbransch där ett ökat nyttjande av biobaserade resurser kan bidra till utvecklad glesbygd och fler arbetstillfällen och minskat klimatavtryck. För att nå dit behövs långsiktighet och samsyn.”

Dialog, kunskap och affärsmodeller beskrivs i dokumentet som steg mot målet, där visionen är  ”en resurseffektiv, biobaserad möbel- och inredningsbransch för hållbar tillväxt och stärkt internationell position 2030”.

Mer att läsa