Gå till innehållet

Ny arkitektutbildning kan starta i Luleå

Luleå tekniska universitet, LTU, vill starta en femårig arkitektutbildning med 45 utbildningsplatser.
– Vi vill fylla nischen arkitekter med ett mer byggtekniskt kunnande än vad som är vanligt, säger prorektor Erik Höglund.

LTU:s planer på en ny arkitektutbildning avslöjas i ett brev till utbildningsdepartementet där universitetets rektor Johan Sterte begär utökade resurser för att kunna bedriva utbildningen. Fullt utbyggd skulle den ha 225 studenter.

Universitetet driver sedan 2005 utbildningen ”Civilingenjör arkitektur” men vill nu alltså utöka med en arkitektutbildning som följer EU:s arkitektdirektiv. I och med den redan befintliga civilingenjörsutbildningen finns enligt universitet redan basen för en arkitektutbildning.

”Den komplettering som krävs avser Gestaltande arkitektur”, skriver rektor Johan Sterte i brevet till utbildningsdepartementet.

Ännu finns inget beslut i frågan men den kommer att diskuteras vidare under universitetets årliga dialogmöte med utbildningsdepartementet som hålls i slutet av maj.

– När vi får ett positivt besked från departementet, vilket jag hoppas, kommer vi att planera utbildningen mer i detalj. Vi kan starta hösten 2019, säger prorektor Erik Höglund.

LTU tar fasta på den brist på arkitekter som påtalas i regeringens rapport från i vintras, där det konstateras att byggbranschen går på knäna och att det krävs fler arkitekter för att klara dagens byggtakt. Sveriges Arkitekter driver också frågan att det är fler utbildningsplatser som behövs.

Mer att läsa