Gå till innehållet

Nu utbildas arkitekturlärare på KTH

KTH:s arkitekturskola har startat två kurser i arkitektur för blivande lärare. Men arkitekter som vill bli behöriga i ämnet måste fortfarande gå den långa vägen och skaffa sig en pedagogisk utbildning.

Vid gymnasiereformen 2011 blev arkitektur ett obligatoriskt ämne på gymnasiets teknikprogram med inriktning samhällsbyggnad och miljö och rekommenderat ämne i grundskolan. Men med Skolverkets krav har det varit svårt att hitta lärare som är behöriga att undervisa i ämnet på gymnasiet. Att erbjuda ämneslärare utökad behörighet i arkitektur är därför ett komplement till att arkitekter tar en pedagogisk examen.

Arkitekten och adjunkten Stefan Petersson har jobbat länge för att få igång kurser i arkitektur för blivande lärare. I september i år fick han besked om att kurserna ska ges under hösten. Han blir själv huvudlärare men kommer också att bjuda in experter och professorer att föreläsa i sina specialämnen under hand. Den 3 oktober var det introduktion för studenterna på KTH:s arkitekturskola.

– Äntligen blir det av. Jag kommer att utveckla kurserna i detalj medan den pågår, men jag har förberett det här länge och gjort flera intervjuer med professorer inom arkitekturområdet, säger Stefan Petersson.

Två typer av studenter läser tillsammans första terminen. Halva gruppen kommer från tekniklärarutbildningen på Stockholms universitet. De läser totalt 7,5 poäng, varav 1,5 poäng under nästa termin, och de kommer att undervisa i arkitektur på grundskolan. Resten av studenterna går årskurs 4 på Civilingenjörs- och lärarprogrammet på KTH. De behöver senare komplettera denna kurs med ytterligare 9 poäng för att bli behöriga i arkitektur på gymnasienivå. Den kursen planeras att ges nästa år.

– Syftet är inte att eleverna på gymnasiet ska bli arkitekter. Men det ska   bli nyfikna och få en större förståelse för arkitektur. Därför ska kurserna ge lärarna tillräcklig orientering för att kunna ansvara för undervisningen, säger Stefan Petersson.

En arkitekt som vill bli behörig i ämnet arkitektur på gymnasienivå kan komplettera sin utbildning med 90 poäng på Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, vilket innebär ett och ett halvt års helårsstudier. Men få arkitekter har kommit in och gått denna utbildning.

– Studenter som kan få examen i flera ämnen prioriteras och arkitekter kan bara bli behöriga inom arkitektur, förklarar Stefan Petersson.

Det är alltså enklare enligt Skolverkets regler för en tekniklärare att bli behörig i arkitekturämnet på gymnasiet än det är för en arkitekt med lång utbildning.  Och det har diskuterats hur mycket arkitektur en lärare behöver kunna för att undervisa i ämnet. Men Stefan Petersson ser inga problem med att utöka behörigheten för lärare. Ämneslärarna ska kunna ansvara för undervisningen och sedan bjuda in arkitekter, fysisk planerare eller andra relevanta personer att undervisa.

– Man måste vara pragmatiker. Det är få arkitekter som kompletterar sin utbildning med att studera pedagogik. Samtidigt är behovet av behöriga lärare i arkitektur stort.

Kurser i arkitektur för blivande lärare

Två kurser i arkitektur för lärare erbjuds från hösten 2017 på Arkitekturskolan KTH.

Arkitektur för ämneslärare del I, 6 hp, erbjuds för studenter som går 4:e och 5:e året på Civilingenjör- och lärarutbildningen 300 hp. Studenter behöver dessutom läsa kursen Arkitektur för ämneslärare del II, 9 hp, under hösten 2018. Tillsammans ger dessa två kurser ämnesbehörighet på gymnasiet enligt Skolverket.

Arkitektur för Tekniklärare, 7,5 hp, erbjuds studenter på tekniklärarutbildningen på Stockholms Universitet. Studenterna läser tillsammans med studenter på Arkitektur för ämneslärare del 1. Efter examen kommer de att undervisa i bland annat teknikämnet på grundskolan.

Mer att läsa