Gå till innehållet

Nu slutar Mejans rektor

Turbulensen på Kungliga Konsthögskolan fortsätter med att rektor Marta Kuzma lämnar sitt uppdrag till sommaren. Samtidigt står det klart att det blir en fortsatt professur i arkitektur.

I december larmade Kungliga Konsthögkolans personal i en anmälan till utbildningsdepartementet om missförhållanden på skolan sedan den internationellt rekryterade Marta Kuzma tillträdde i juli 2014. “KKH har på kort tid kommit att präglas av toppstyrning, en mycket ineffektiv detaljstyrning av verksamheten där medarbetare inte ges förtroende att utöva sin profession eller uttrycka sig fritt och där oliktänkande personal och studenter straffas”, skriver de och pekar på en osund arbets- och studiemiljö där enskilda personer farit illa.

Den 9 februari kom beskedet att den kritiserade rektorn slutar, eftersom hon blivit rekryterad att leda Yale University School of Arts i Connecticut i USA.

– Kungliga Konsthögskolan är med sina professorer, lärare och personal en fantastisk plats med de bästa förutsättningarna att utvecklas. Samtidigt ges jag nu möjligheten att leda och verka vid en av världens främsta konstskolor, säger Marta Kuzma i ett pressmeddelande.

Universitetskanslerämbetet har i skrivande stund inte tagit ställning till om personalens anmälan kommer att leda till att ärendet utreds.

Tidigare kritik mot skolan har också handlat om ämnet arkitektur och huruvida det kommer att bli någon ny professor i ämnet efter att Henrietta Palmer slutade för en tid sedan. Nu är tjänsten utlyst. Det blir en ny professor i arkitektur, med fokus på social rättvisa.

 

Mer att läsa