Gå till innehållet

Nu ska stadsdelar hållbarhetscertifieras

I januari lanseras första steget i en svensk certifiering för hållbar stadsutveckling. Masthuggskajen i Göteborg vill bli ett av de första projekten som får en hel stadsdel certifierad – inte bara enskilda byggnader.

Det är Sweden green building council som driver arbetet med en certifiering för hållbar stadsutveckling. Syftet är att få ordning och reda i hållbarhetsfrågorna under processens gång – att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i programmet Citylab action.

– Tidigare var hållbarheten ett eget spår med dålig koppling både till arbetet med detaljplan och till gruppen där konsortiet samverkar. Nu har vi riggat en organisation som integrerar hållbarheten i det ordinarie projektarbetet, säger Adelina Lundell på Älvstranden utveckling.

Hon förklarar att ambitionen är att stadsutveckla med respekt för det som redan finns på plats.

– Området är starkt präglat av arbetarrörelsen, idéburna organisationer och småskalig, självorganiserande kulturverksamhet. Den största utmaningen är att undvika gentrifiering när vi bygger nytt, säger Adelina Lundell.

Förutom Masthuggskajens nio egna hållbarhetsmål ska projektet också omfatta certifieringsprogrammets 17 fokusområden – bland annat funktioner, transporter, ljud, inkludering och materialflöden. Aktörerna har samarbetat i temagrupper som levererat material till detaljplan, kvalitetsprogram och hållbarhetsprogram.

Än så länge går det bara att certifiera planeringsfasen i stadsutvecklingsprojekt. Men redan om ett par år ska det gå att certifiera samtliga tre steg – planering, genomförande och uppföljning.

– Det första steget handlar om att sätta en organisation som kan hantera många aspekter av hållbarhet under lång tid. I senare steg kan kraven bli mer detaljerade, men fokus ligger genomgående på målstyrning, säger Johan Ehle på Sweden green building council.

På Masthuggskajen börjar byggnationen under 2018. Om några år ska det gå att ta linbanan rakt över älven till en annan ny stadsdel som också ska hållbarhetscertifieras – Karlastaden. Men Serneke group, som driver det projektet, har valt ett annat system; Breeam communities.

För några år sedan prövades det engelska systemet i en betastudie med 22 svenska projekt. Det stora behovet av anpassning, men också osäkerhet kring kostnader, låg bakom Green building councils beslut att istället utveckla en egen certifiering. Men Johan Ehle ser inte några problem med att två olika system existerar sida vid sida.

– Båda bidrar till mer hållbara stadsdelar, men vägen dit är olika. Breeam fokuserar på utformningen, Citylab action på processen, säger han.

Mer att läsa