Gå till innehållet

Nu sjösätts regeringens satsning på arkitekturturism

Under rubriken Swedish Design Moves drar regeringens miljonsatsning på Sverige som designland igång. Ett veckolångt program för journalister ska koppla ihop den svenska jämlikheten med kreativitet och uppfinningsrikedom.

– Vi vet att Sverige förknippas med socialt ansvarstagande och nu lägger vi kreativitet och innovation till det. Vi i Sverige uppfinner inte saker för kreativitetens egen skull utan för att skapa ett bättre samhälle för alla, säger Ariella Nisell, kommunikationschef på Sveriges Arkitekter.

Budskapet kommer ur det analysarbete som pågått sen maj 2016 då regeringen valde att satsa 28 miljoner kronor under fyra år på marknadsföring av Sverige som designland. Projektet leds av Visit Sweden i samarbete med fyra branschföreträdare där Sveriges Arkitekter är en.

Den omfattande undersökningen av utländska resenärers syn på Sverige som design- och arkitekturdestination visar att det inte är de nordiska länderna utan Frankrike och Italien som är våra största konkurrenter.

Visserligen ses Sverige som det mest socialt progressiva landet, men det i sig drar inte turism. Därför lanseras nu Swedish Design Moves, en kommunikationsstrategi som ska koppla ihop svensk jämlikhet med kreativitet och innovation.

Som start har en grupp utländska designjournalister bjudits till Sverige i samband med Stockholm Design Week. En av dem är den Parisbaserade arkitekturjournalisten Luc Le Chatelier.

– Jag känner till ert träbyggande och ekologiska arkitektur. Era tvättstugor, cykelställ och fokus på det gemensamma är också inspirerande för oss fransmän eftersom vi bygger allt mer kollektivt. Men jag kan inte namnet på en enda nutida svensk arkitekt, säger han ursäktande.

Historiskt är ni kända för er funktionella stadsplanering och rena stil, men jag förutsätter att det hänt massa sen dess.

Li Yuting

Inte heller Li Yuting, featureredaktör på Elle Decoration i Kina, känner till några svenska arkitektföretag, något hon hoppas få ändring på efter sitt besök.

– Stockholms designvecka är en av de största i världen. Jag är här för att prata med arkitekter och se vad som händer här. Historiskt är ni kända för er funktionella stadsplanering och rena stil, men jag förutsätter att det hänt massa sen dess, säger hon.

En positiv Sverigebild främjar såväl export till utlandet som sysselsättning på hemmaplan, och här är arkitekturen enormt viktig. Det säger Camilla Mellander, chef för Utrikesdepartementets enhet för främjande och hållbart företagande.

– Svensk design ligger rätt i tiden med hållbarhet, jämställdhet, transparens och demokrati. Det är värden som ifrågasätts i stora delar av världen just nu och där vi kan vara ett föregångsland, säger Camilla Mellander.

Swedish Design Moves

  • Designlandet är ett regeringsinitiativ som ska bidra till att skapa ett större internationellt intresse för mode, arkitektur, inredning, möbler och konsthantverk i Sverige. Målet är att öka exporten av designprodukter och tjänster samt att fler reser hit och upplever och konsumerar svensk design.
  • I samband med Stockholm Design Week lanseras satsningen under det engelska namnet Swedish Design Moves. Ytterligare event är planerade för möbel- och designmässan i Milano samt i USA, Japan, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Projektets slogan är Swedish Design Matters.
  • Från Sveriges Arkitekters sida är målet ett större internationellt genomslag för den svenska arkitektbranschen. Under Stockholm Design Week har ett antal Stockholmsbaserade arkitektföretag medverkat i de utländska designjournalisternas besök. Enligt Sveriges Arkitekter är tanken att kontor från hela landet ska involveras framöver.

Mer att läsa