Gå till innehållet

Nu öppnar nya centret för hållbar inredning

Trä och cirkularitet, samverkan med alla i branschen och designdrivna processer. Det är fokus för det nya forskningscentret för hållbar inredning som nu är i gång i Dals Långed.

På en ö, mitt i en kanal och i jättelokaler övergivna av pappersindustrin, råder full aktivitet. Maskiner kommer inrullande, paket packas upp och emballage flyttas runt. En slags experimentverkstad håller på att ta form.

– Jag tror vi kan göra konkret skillnad i branschen. Föreläsningar och seminarier kan vara nog så givande och intressanta, men det blir oftast inte mer än en inspirerande dag, säger Marc Hoogendijk, som är möbeldesigner, ingenjör och anställd med titeln processledare. 

– Vi ska inte bara hitta potentialen utan också arbeta för att få företag och arkitekter att faktiskt implementera ny kunskap och nya arbetssätt, fortsätter Marc Hoogendijk. 

Marc Hoogendijk, möbeldesigner, ingenjör och processledare.

Forskningcentret, eller labbmiljön som de anställda hellre kallar det, har fått namnet Open wood. Namnet anspelar både på trä som huvudsakligt material och på centrets arbetssätt.

– Det här ska bli en samlingsplats som är öppen för hela branschen, för att mötas och testa sina idéer för att våga ställa om, säger Mikael Sandqvist, övergripande ansvarig för Open wood.

Centret startar upp med sex olika arbetsområden som handlar om allt från hållbar design och tillverkning, till digital teknik och återbruk.

Mikael Sandqvist, projektledare.

– Vi kan stötta genom att utmana de enkla valen, alltså att inte alltid göra ”som vi alltid har gjort”, säger Mikael Sandqvist som har lång erfarenhet från möbelbranschen som försäljare och projektledare, och som varit med att ta fram Volvo cars globala hållbarhetskoncept.

Den tredje personen i guppen är Kacper Adam, engelsman och till yrket möbelsnickare och trähantverkare. De senaste åren har han arbetat som tekniker på HDK-Valands träverkstad i Göteborg. Både Kacper Adam och Marc Hoogendijk har utbildningar från HDK-Valand som även finns i Dals Långed med Campus Steneby.

– Den lokala förankringen och återkopplingen är viktig. Vi kommer bland annat att öppna våra verkstäder, låna och hyra ut dem, för studenter, lokalbor och lokala trä-företagare, säger Kacper Adam.  

Kacper Adam, möbelsnickare, trähantverkare och tekniker.

Strax före jul kom all utrustning och de flesta maskinerna på plats. 

– Vi kör i gång de första workshopparna nu i början av året, säger Mikael Sandqvist. 

Målgrupperna inom branschen blir främst inredningsarkitekter, arkitekter och formgivare, och då såväl producenter som brukare.

– Hela värdekedjan behöver hitta vägarna framåt för hållbarhet, var finns utvecklingspotential, var kan man samverka kring grön omställning?

Om Open wood

Forskningscentret i Dals Långed verkar inom sex områden:

  • Slow sustainable manufacturing: Hur kan värdet i möbler och inredningsprodukter höjas genom att sänka materialflödet i utveckling och produktion?
  • Cirkulär designmetod: Praktik och tidiga faser i designmetod; frågeställningar kring slutna materialflöden, resurseffektivitet och långa produktcykler.
  • Möbelkunskap: Målet är att höja kompetensen i yrken inom upphandling av möbler och inredning.
  • Traditionellt hantverk och digital teknik: Hur kan äldre hantverkskunskap appliceras för att höja värdet av en produkt och matchas mot digital teknik så att produktionen blir rationell?
  • Resurseffektivitet: Hur kan biprodukter från träbaserad tillverkning ges ett högre värde?
  • Återbruk: Hur kan inredningar och möblers livslängd hos storkonsumerande organisationer förlängas och värden förhöjas? 

Mer att läsa