Gå till innehållet

Nu kartläggs landets skolgårdar

Boverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Skolverket och SLU ska kartlägga hur förtätning påverkat landets skolgårdar.
– Syftet är att få hårda fakta om hur situationen ser ut och hur den utvecklar sig, säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket.

Bakgrunden till kartläggningen är att det sker en förtätning även på skolgårdar genom att befintliga skolor byggs ut med både tillfälliga och permanenta lösningar. Samtidigt lägger mindre skolenheter ner och friskolor etablerar sig utan tillgång till friyta utomhus. Det som ska kartläggas är skolgårdarnas storlek, vad de består av och närheten till andra grönområden.

Enligt Boverkets allmänna råd ska en bra skolgård ha nivåskillnader, vegetation, god luftkvalitet, erbjuda både sol och skugga samt stimulera till utforskning och lek. Riktlinjen för friytans storlek är minst 30 kvadratmeter per barn.

– Genom kartläggningen kommer vi att kunna se hur skolgårdarna förändrats över tid och göra fördjupade studier om storlekens och utformningens betydelse för barns hälsa, lek och lärande. På sikt får vi se om vi behöver se över Boverkets allmänna råd och vägledning, säger Ulrika Åkerlund.

Kartläggningen omfattar 5 000 skolgårdar i landet och en del av den ska bli klar våren 2018. Förskolornas friytor ingår inte i kartläggningen.

Mer att läsa