Gå till innehållet

Tid att nominera till nästa års priser

Sveriges Arkitekter har öppnat slussarna för nomineringar till nästa års arkitekturpriser. Sista dag att nominera är den 20 augusti.

Nästa år kommer Sveriges Arkitekter återigen att dela ut Kasper Salin-priset, Landmärket, Guldstolen, Planpriset och Kritikerpriset.

Nu är det fritt fram att nominera sitt eget eller någon annans projekt i de olika kategorierna.

”Alla förslag som kommer in till och med 20 augusti tas med för bedömning av de olika juryerna”, skriver Sveriges Arkitekter på sin hemsida.

Guldstolen är Sveriges Arkitekters pris för bästa inredningsarkitektur. Priset tilldelas en nyligen färdigställd inredning med högt konstnärligt, innovativt värde och som är funktionell och välgestaltad.

Kasper Salin-priset är pris för Sveriges bästa byggnadsverk. Det tilldelas ett byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet.

Kritikerpriset är ett pris som premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering.

Landmärket är priset för bästa landskapsarkitektur och tilldelas ett nyligen färdigställt landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande.

Planpriset är pris för bästa stadsbyggnad. Priset tilldelas en kommun för ett väl utfört planarbete.

Förslagen skickar man in via formulär på Sveriges Arkitekters web.

Mer att läsa