Gå till innehållet

Team sökes för att stärka Robertsfors

I Arkdes utlysning För allmänt bruk efterfrågas tvärdisciplinära team som vill testa metoder för att stärka kulturmiljön tillsammans med lokalsamhället.

Tillsammans med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet söker nu Arkdes efter ett team på tre till fyra personer. Uppgiften är att utveckla en kulturhistoriskt värdefull byggnad i Robertsfors till en levande allmän plats som stärker orten. I dag ligger byggnaden i Robertsfors utkant, men med ny tågstation och planerad utveckling av området anses byggnaden kunna bli en viktig knutpunkt i samhället.

Sökande team kan bestå av designers, arkitekter, konstnärer och formgivare och minst en person ska ha antikvarisk kompetens. Arvodet till det utvalda teamet är 350 000 kronor, samt en projektbudget. Senaste ansökningsdag är enligt utlysningen den 3 april.

Mer att läsa