Gå till innehållet

Arkitekter presenterar klimat­deklaration vid COP27

Under det pågående klimatmötet COP27 i Sharm el Sheikh i Egypten ska bland andra arkitekten Norman Foster presentera en FN-stödd deklaration om klimatsmarta städer och byggnader.

FN:s ekonomiska kommission för Europa UNECE har skrivit en deklaration om arkitekters och stadsplanerares roller för att skapa hälsosamma, socialt inkluderande och klimatneutrala hem och städer. Brittiska arkitekten Norman Foster som har skrivit under deklarationen kommer att lansera den under klimatmötet i Sharm el Sheikh i Egypten, COP27.

Deklarationen är formulerad av UNECE:s kommitté för stadsutveckling, bostäder och markförvaltning, en mellanstatlig plattform för samarbete för hållbar stadsutveckling i UNECE:s 56 medlemsländer. De regeringar och aktörer som undertecknat deklarationen har kommit överens om en första uppsättning principer för hållbar och inkluderande stadsplanering och arkitektur som ska tillämpas på utformningen av alla byggnader och städer. Deklarationen antogs under UNECE:s kongress i San Marino i början av oktober och kallas därför San Marino-deklarationen.

Enligt ett pressmeddelande från UNECE sa Norman Foster under kongressen i San Marino att stadsplanerare, arkitekter, ingenjörer och designer har en unik skyldighet att driva förändringar. Han uppmanade alla att utnyttja sin expertis för att omsätta principerna för San Marino-deklarationen i handling och jämförde deklarationen med den hippokratiska eden där läkare i antikens Grekland åtog sig att upprätthålla etiska standarder.

Den italienska arkitekten Stefano Boeri, som också har undertecknat deklarationen, säger enligt samma pressmeddelande att arkitekter och stadsplanerare har ett grundläggande ansvar för att minimera koldioxidutsläpp och energiförbrukning:

”Vi kommer att ta deklarationen, som en uppmaning till handling för arkitekter och planerare, till COP27 i Sharm El Sheikh i november, och lovar att samla så mycket stöd som möjligt”, sa Boeri i San Marino i oktober.

De nya principerna för hållbar stadsdesign enligt San Marino-deklarationen anger mål för att varje stad, stadsinfrastruktur och byggnad ska utformas i linje med en uppsättning principer. De inkluderar bland annat social inkludering, respekt för kulturarv, resurseffektivitet, säkerhet, hälsa, biologisk mångfald, klimatneutralitet och att stärka motståndskraften mot katastrofer, särskilt i samband med klimatförändringar.

Mer att läsa