Gå till innehållet

Nordiska paviljongen uppmanar arkitekterna att blicka inåt

För första gången invigde en svensk minister den nordiska paviljongen vid arkitekturbiennalen i Venedig. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lyfte behovet av en kvalitativ och human arkitektur i dagens oroliga samtid: "Givet den komplexa situationen är det kanske inte så förvånande att vi måste gå i terapi, som den nordiska utställningen föreslår", sa hon.

Det var mingligt och fullsatt vid invigningen av den nordiska paviljongen, som ägde rum under biennalens inledningsvecka. Främst var det svenska arkitekter som klämde in sig i den pyramidformade furutrappa som i år upptar merparten av Sverre Fehrs paviljong från 1962. Under rubriken In Therapy: Nordic Coutries Face to Face presenterar den 287 projekt från de senaste nio åren av 133 nordiska arkitektkontor i form av färgmärkta block, utplacerade från golv till tak.

Enligt Marge arkitekter, som står bakom utställningsarkitekturen, är material och form valda i relation till Sverre Fehns läktare och träimiterande betongtak, men också en tolkning av den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovshierarki. Dess tre steg, med människans behov av tillhörighet, av att bli sedd och av att bli uppskattad, har översatts till olika kategorier arkitektur av curatorn David Basulto, som använt psykologens koncept som startpunkt för utställningen.

Den trappa och tillika pyramid som Marge Arkitekter ritat symboliserar psykologen Abraham Maslows behovshierarki. Tanken är att besökaren ska upptäcka de utvalda projekten i trappan allt eftersom, precis som den gradvisa upptäcktsfärden i en terapi.

Den trappa och tillika pyramid som Marge Arkitekter ritat symboliserar psykologen Abraham Maslows behovshierarki. Tanken är att besökaren ska upptäcka de utvalda projekten i trappan allt eftersom, precis som den gradvisa upptäcktsfärden i en terapi.

Psykologianspelningen förstärktes ytterligare av paviljongens andra del där ett mörkbetsat skrivbord och fem divaner på mörka handknutna mattor påminde om ett klassiskt psykoanalytiskt mottagningsrum. Framför divanerna stod spegelklädda tv-skärmar där arkitekterna bakom nio utvalda projekt beskrev sina bidrag. En uppmaning att se sig själv i spegeln, enligt David Basulto.

I sitt invigningstal sa han att de nordiska länderna länge varit ett exempel för resten av världen, och att man kan tänka sig att de utmaningar biennalens huvudcurator Alejandro Aravena bett länderna beskriva inte finns i Norden.

– Men vi insåg att ni står vid ett vägskäl: om samhället möter problem gör också arkitekturen det. Det är därför vi tagit svaren hit. Arkitekter som Alvar Aalto är spöken som tynger era axlar och vi vill visa er vad ni åstadkommit, men också vilka utmaningar ni står inför och vad som väntar härnäst, sa David Basulto.

Divaner och besökare i den nordiska paviljongen.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke avslutade öppningen med ett tal om nödvändigheten av hållbar, kvalitativ och mänsklig arkitektur i dagens ”på många vis mörka tid”.

– För att blicka framåt gäller det att förstå vilka värden som står på spel. Vad definierar tillhörighet, vad konstituerar rättvisa i den byggda miljön? Med en inre dialog, där samhället med alla sina motstridiga lager blickar inåt, hoppas jag att vår värld kan förändras till en bättre plats, sa Alice Bah Kuhnke och förklarade sen den nordiska paviljongen på den 15:e arkitekturbiennalen i Venedig invigd.

Marge Arkitekter står bakom paviljongens utställningsarkitektur. Här i samspråk med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Mer att läsa