Gå till innehållet

Multidisciplinärt team vann i Jönköping

Den inbjudna tävlingen om hamnpir och kajstråk i Jönköping är avgjord. Vinnarna föreslår en vattenboulevard och sju noder för vattennära aktiviteter.

Jönköpings kommuns projekttävling om gestaltning av Hamnpiren och kajstråket i Jönköping handlade om att få kunskapsunderlag och visioner inför detaljplanearbetet. Efter en prekvalificeringsprocess under våren 2023, där 38 intresseanmälningar kom in, bjöds tre team in att delta i tävlingen anonymt. Uppgiften var att formulera en stadsbyggnadsidé om hur pirområdet knyts samman med Munksjön. Utmaningar var bland annat att Hamnpiren omfattas av fem riksintressen, samtidigt som den är en viktig knutpunkt och en plats utsatt för Vätterns krafter.

– Det här är Jönköpings kommuns första stora arkitekttävling på länge och utformningen av just pirområdet är ett viktigt projekt för vår stadsmiljö och Jönköpings identitet, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt i Jönköpings kommun och ordförande i juryn för arkitekttävlingen, i ett pressmeddelande.

Det vinnande teamet består av Vilhelm Lauritzen arkitekter, Sted, Beek arkitekter, Hallemar Hejdelind och Göran Cars. I sitt förslag Vattenstaden har de förlängt stadens arkitektoniska struktur ut i Vättern så att hamnkanalen förlängs till en vattenboulevard som binder samman stadens båda sidor. I förslaget finns också sju noder för olika aktiviteter kring vattnet.

– Det var mycket hög nivå på alla de tre inkomna förslagen. Genom att juryn var helt enig har vi kunnat ta ett tydligt beslut om en vinnare – Vattenstaden, som är ett fantastiskt förslag, säger Bengt Mattias Carlsson i pressmeddelandet.

Juryn skriver att förslaget, genom att skapa en ny stadsdel i norr, binder samman sjön, staden och stranden och att det på ett innovativt sätt utvecklar piren, samtidigt som pirarmarna bevaras.

”Förslaget har en mycket tydlig grundidé som genomsyrar alla delar. Projektet visar på en flexibilitet och kan med fördel byggas ut i olika etapper samtidigt som viktiga funktioner och tillgången till vattnet finns kvar. Detta skapar mötesplatser programmerade med en rikedom av aktiviteter”, skriver juryn.

Kommunen har som avsikt ska handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet för fortsatt uppdrag.

Om tävlingen om hamnpir och kajstråk i Jönköping

Vinnande team:

Vilhelm Lauritzen arkitekter, Sted, Beek arkitekter, Hallemar Hejdelind samt Göran Cars. Medverkande: arkitekt Jeppe Dueholm, landskapsarkitekt Martin Hjerl, projektansvarig Johan Bejne, landskapsarkitekt Dan Hallemar, konstnär Veronica Hejdelind och professor i samhällsplanering Göran Cars.

Övriga tävlande team:

Sydväst arkitektur och landskap och Wingårdhs.

Krag Berglund, Think softer planning, Pettersson arkitekter, Kristina Matousch och Marint kunskapscenter.

Juryn har bestått av:

Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt i Jönköping och juryns ordförande, Mona Forsberg, kommunalråd (C), Jönköping, Joakim Dahlström, oppositionsråd (M), Jönköping, Linda Bylefors, mark- och exploateringsingenjör Jönköping, Tor Olsson, uppdragsledare Jönköping, Bengt Isling, landskapsarkitekt, Petra Gipp, arkitekt och Filip Zezovski Lind, konstintendent Jönköping.

Mer att läsa