Gå till innehållet

Mistra Urban Futures startar plattform i Skåne

Forskningscentret Mistra Urban Futures utökar sin verksamhet med en satsning på regional utveckling i Skåne. Fokus ligger på samverkan mellan forskare och praktiker samt att stärka de dialoger och processer som redan finns.

– Vi ser Skåne som ett testlabb för hållbar stadsutveckling. Vi har hög tillväxt, behov av bostäder och samtidigt Sveriges bästa åkermark och värdefulla naturområden. Vi har en stark regional arbetsmarknad, samtidigt som välutbildade nyanlända har svårt att få jobb. Kan vi lösa frågorna i Skåne kan vi nog lösa dem i resten av Sverige, säger Magnus Johansson, plattformens nytillträdde verksamhetsledare.

Han forskar vid Malmö högskola, det lärosäte som står som värd för plattformen. Bakom satsningen, som initialt är finansierad till 2019, står också Lunds universitet, SLU i Alnarp, Malmö stad och Region Skåne.

Inriktningen är regional samverkan inom hållbar stadsutveckling som kopplar ihop forskning med innovation och organisatoriskt lärande.

– Det sker mycket lärande hos individer, men det svåra är när forskningsresultat möter organisatoriska rutiner. Kan vi bidra till att organisationer börjar jobba på andra sätt har vi åstadkommit någonting, säger Magnus Johansson.

Inom ramen för plattformen kommer man pröva nya arbetssätt.  Ett exempel är idén om att inrätta ett antal paneler där forskare och praktiker tillsammans ska angripa olika samhällsutmaningar genom att ta fram vetenskapliga underlag som sedan ska ligga till grund för konkreta förslag på lösningar. Här kommer man utgå från erfarenheterna från arbetet med kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Magnus Johansson kommer leda den nya Skåne Local Interaction Platform, Skåne LIP.

Magnus Johansson leder Mistra Urban Futures nya Skåne Local Interaction Platform, Skåne LIP.

Forskare knutna till plattformen kommer också utveckla ett verktyg som ska koppla ihop ekosystemtjänsters funktionella och emotionella värden. Man har också påbörjat en antologi om ekostaden Augustenborg.

– Arbetet med att utveckla Malmö till en hållbarare stad startade för 10-15 år sen och nu är det dags att titta tillbaka, blev det som vi tänkt oss? Vi ska summera, se vad som har funkat, säger Magnus Johansson.

Tanken är också att Skåne-plattformen ska ta tillvara på befintliga dialoger och slutsatser från tidigare projekt.

– Vi människor älskar att starta nya projekt. Samtidigt är det viktigt att underhålla de dialoger och processer som redan finns, se till att de inte tappar styrfart. Det spar både resurser och tid. Jag ser oss som hustomtarna i den hållbara stadsutvecklingens trädgårdsmästeri, säger Magnus Johansson.

Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett transdiciplinärt centrum där praktiker och forskare i tar fram kunskapsunderlag för utveckling av hållbara stadsmiljöer. Dess fem plattformar ligger i Skåne, Göteborg, Kapstaden, Kisumu och Manchester. Administrativt leds verksamheten lokalt inom respektive plattform och centralt från kansliet i Göteborg.

Mer att läsa