Gå till innehållet

Ministertrio vill tillsätta en riksarkitekt

I utredningen Gestaltad Livsmiljö som presenterades 2015 var en framtida riksarkitekt en av huvudpunkterna. Det är en av de frågor som tre statsråd inom Miljöpartiet nu driver gemensamt i arbetet kring stadsbyggnad.

Det var i samband med Miljöpartiets kongress i Linköping och ett besök i Vallastaden den 27 maj som miljöminister Karolina Skog, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson presenterade sju gemensamma punkter kring stadsbyggande.

En punkt är förslaget om en riksarkitekt, en nationell kompetens för att samordna och främja arkitekturfrågor, som fanns redan i den statliga arkitekturutredningen Gestaltad Livsmiljö som presenterades i oktober 2015. Där föreslogs en riksarkitekt vara placerad på Statens Fastighetsverk. Det har flera remissinstanser haft synpunkter på, bland annat Sveriges Arkitekter. Nu föreslås istället placeringen på Boverket.

– Eftersom Boverket har kontakten med kommuner, bland annat om att tolka lagstiftningen, så är det den myndighet som anses mest lämplig, förklarar Kristoffer Talltorp, pressekreterare för Alice Bah Kuhnke.

Frågan om en riksarkitekt är nu under beredning inom budgetprocessen och diskuteras inom hela regeringen inför höstbudgeten. Rollen ska förtydligas i en planerad proposition för Gestaltad Livsmiljö som planeras att läggas fram till riksdagen, före valet och senast i mars 2018.

– Det kommer att behöva tillföras pengar till Boverket. Förhoppningsvis finns det med i höstbudgeten, säger Kristoffer Talltorp.

Gestaltad Livsmiljö

Den statliga arkitekturutredningen Gestaltad Livsmiljö leddes av Christer Larsson och lämnades över till regeringen den 15 oktober 2015.

Utredningen innehåll förslag om 11 större insatser:

Att Arkdes görs om till ny myndighet.
Att Sverige får en riksarkitekt.
En fond för utveckling och export.
Fler arkitekturprogram.
Mer stöd till export.
Ett wild card-system; ett statligt stöd för att ge arkitekter och formgivare i början av sin karriär en större chans att delta i upphandlingar och tävlingar.
Höjd kompetens inom offentlig upphandling.
Stärkt forskning.
Utbildningarnas rekrytering breddas.
Dispens för innovation och större mångfald bostäder.
Uppföljning av lagändringarna.

Mer att läsa