Gå till innehållet

Miljoner till energieffektiv renovering

Energimyndigheten utlyser medel för forskning om energieffektivisering vid renovering. Nu startar den andra etappen av programmet E2B2.

Under våren pågår flera utlysningar för energieffektivisering vid renovering av befintliga bostadshus. Det berättade Anita Aspegren från Energimyndigheten under Renoveringsdagen 2018 på Arkdes i Stockholm.

– Renoveringar av befintliga bostäder har stor betydelse för energieffektivt byggande och boende, säger Anita Aspegren.

Skälet till satsningen är regeringens mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med år 2005.

– Energieffektivisering kan vara en hävstång för både ökad tillväxt och minskad klimatpåverkan. Målet är att Sverige ska bli ett föregångsland inom resurs- och energieffektiv bebyggelse, säger Anita Aspegren.

Energimyndigheten stödjer sedan 2013 forskning och innovation inom energieffektivt byggande och boende i programmet E2B2. Nu har en ny period inom programmet startat för 2018 – 2021. I en första utlysning med sista datum den 2 maj ska 50 miljoner kronor delas ut för projekt som bidrar till en långsiktigt hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen, sett över hela livscykeln. Ett syfte är också att främja samverkan mellan olika branscher och aktörer som arbetar med energieffektivisering av bostäder.

– Vi uppmuntrar till samarbeten mellan både stora och medelstora företag, säger Anita Aspegren.

Totalt finns 160 miljoner kronor att dela ut fram till år 2021 för projekt inom energieffektivisering. För att resultaten ska nå marknaden påpekar Anita Aspegren att det är bra med medfinansiering av projekt.

– Dessutom är det viktigt att testa forskningen i verkliga projekt, i riktiga hus med renoveringsbehov.

Forskningsprogram för energieffektivt byggande och boende

Forskningsprogram för energieffektivt byggande och boende, E2B2, ger stöd till bebyggelsens hela energianvändning och hela livscykel och omfattar forskningsprojekt inom både bostäder och lokaler där produktion, renovering, ombyggnation och rivning innefattas. Även människors livsstilar ingår i programmet. Varje enskilt projekt samfinansieras också av andra aktörer. Programmet fokuserar på system, tekniker och installationer kopplade till byggnader och brukande av byggnader. Alla aktörer som har anknytning till och kan bidra till utvecklingen inom E2B2s områden kan söka: företag, offentlig sektor, universitet, högskolor och institut. Renoveringsdagen 2018 anordnades av Informationscentrum för hållbart byggande som är ett uppdrag från Boverket.

Mer att läsa