Gå till innehållet

Medieföretag vill bygga hyreshus via crowdfunding

Medieföretaget ETC har bildat ett byggbolag. Om ett år kan ett första hus med hyresrätter vara byggt, ritat av Joakim Kaminsky och finansierat av privatpersoner.

Medieföretaget har nu skickat in prospekt och ritningar till en markanvisningstävling i Västerås för att bygga klimatpositiva bostäder som hyresrätter.

Hans Eek, passivhusexpert och arkitekt, ritade ett första utkast till ett flerbostadshus för ETC Bygg. I våras fick arkitekten Joakim Kaminsky uppdraget att utveckla byggnaden. Förutsättningen är passivhusteknik, massiv trästomme och solceller på taket. Alla lägenheter har också balkonger som fungerar både som växthus och klimatskydd.

– Det kräver ett rationellt system i plan och med moduler vilket påverkar fasadens uttryck, säger Joakim Kaminsky.

Joakim Kaminsky

ETC Bygg har nu fått anbud från ett trämodulföretag för ett punkthus på åtta våningar men har ritat flera alternativ för flerbostadshus i 4–6 våningar i olika färgsättningar.

– När tomter är klara anpassas ritningarna också efter platsen, den kan exempelvis ge att det blir soutteränghus, förklarar Joakim Kaminsky.

Initiativet togs av Johan Ehrenberg, grundare och ägare av ETC. Medieföretaget har tidigare använt gemensam frivillig finansiering, så kallad crowdfunding, för att finansiera solcellsparker.

– Många känner sig handfallna och i händerna på de stora byggföretagen, men det är inte särskilt svårt att bygga hus. Det upptäckte jag när vi byggde i våra solcellsparker, säger Johan Ehrenberg.

Nu ger sig alltså medieföretaget in i bostadsbyggandet och har bildat ETC Bygg för att skapa fler hyresrätter, byggda i en teknik som gör dem klimatpositiva och producerar mer energi än det förbrukar.

– Några av viktigaste frågorna för oss idag är social rättvisa och klimatfrågan, och då är hyresrätter oerhört intressant. De stora bolagen saboterar hyresrätten för att de tjänar mer på bostadsrätter, och politiken är för svag för att sätta emot. Genom att bygga själva kan vi skapa en ny rörelse, säger Johan Ehrenberg.

Sedan projektet lanserades vid midsommar har flera tusen personer hört av sig om att antingen delta aktivt eller låna ut pengar till genomförandet. Hittills handlar det om drygt 30 miljoner kronor för att bygga ett första flerbostadshus. När en markanvisning är klar ska lånen aktiveras. Hyresgäster ska väljas ut så att det blir den blandning som projektet syftar till, delvis utifrån kommunernas bostadsköer, investerare har inte förtur.

– De som hör av sig är sådana som vill att vi gör något bra med deras sparade pengar. Men vi vill att det ska bygga på mångas aktivitet, inte några enskildas, säger Johan Ehrenberg.

ETC Bygg räknar med minst 15 procent lägre hyreskostnad jämfört med snittet, främst beroende på lägre byggkostnader.

Johan Ehrenberg

– Normalt tar byggbranschen ut vinster i flera led. Vi eliminerar dem. Problemet blir om storstäderna ska ha mycket mer betalt för sina tomter än de mindre städerna, det är där de stora kostnaderna ligger, säger Johan Ehrenberg.

ETC Bygg har bildat grupper i olika städer av personer som aktivt söker efter mark och har möten med kommunen och markägare. Än så länge är ETC Bygg i process med bland annat Västerås och Katrineholm.

– Hur snabbt det här går beror på vilket stöd vi får från kommunerna, om de kan låta det här gå på snabbspår kan vi visa upp ett hus nästa sommar, säger Johan Ehrenberg.

Processen går att följa på ETC Bygg.

Mer att läsa