Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Masterarbete om mörker får pris

Arkitektstudenterna Maja Lindroth och Matilda Svensson har fått Arwidssonstiftelsens studentpris på 10 000 kronor för sitt masterarbete om hur mörkret kan få mer plats i urbana miljöer.

I sitt gemensamma examensarbete på Chalmers har Maja Lindroth och Matilda Svensson i arbetet After dark – Social-ecological public space from a darkness perspective undersökt hur ett mörkerperspektiv kan påverka utformningen av offentliga rum och vad som krävs för att skapa balans mellan sociala och ekologiska intressen.

Nu prisas de med Arwidssonstiftelsen pris Årets studentpris som delas ut i samarbete med KTH arkitekturskolan för fjärde gången för bästa examensarbete inom Tillämpad stadsbyggnad.

Maja Lindroth och Matilda Svensson har skrivit sin uppsats inom masterprogrammen på Architecture and planning beyond sustainability respektive Architecture and urban planning på Chalmers.

Maja Lindroth och Matilda Svensson har studerat ljus- och mörkerfrågorna i tre skalor – stad, område och plats – och har använt Göteborg som exempel. Där har de utarbetat ett konkret designförslag för en plats vid älvfronten med utgångspunkt i en beslutad detaljplan och i resultatet av en egen serie experiment om olika ytors reflektionsförmåga.

– Vi trodde att bostadsenheter skulle påverka mest men det var snarare de stora industrierna, som till exempel Göteborgs hamnar, säger Maja Lindroth och Matilda Svensson i en intervju med Kris Johnson-Jones på Arwidssonstiftelsens hemsida.

Juryn lyfter särskilt att studenterna bryter ny mark då den har få, om ens några, tidigare motsvarigheter, och skriver i sin motivering: ”Lindroth och Svensson visar övertygande hur den artificiella belysningen i våra stadsmiljöer kan utvecklas som ett verktyg för att skapa en socialekologisk dimension i stadsbyggandet.”

Juryn bestod av Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola, Tatjana Joksimovic, enhetschef för bostäder och fysisk planering på Länsstyrelsen i Stockholms län och Martin Rörby, arkitekturhistoriker och styrelsemedlem i Arwidssonstiftelsen.

Mer att läsa