Gå till innehållet

”Markuskyrkan betyder mycket för mig personligen”

Den världskända Markuskyrkan i Björkhagen i Stockholm kommer att stänga för renovering den 18 april. För Sven Nyström, ansvarig arkitekt på Hidemark & Stintzing Arkitekter, är uppdraget att ta sig an Sigurd Lewerentz arkitekturklenod även högst personligt.

Vad är det som har hänt?

– Personalen upplever att kvaliteten på inomhusluften i församlingsbyggnaden är bristfällig. Vi vet ännu inte säkert vad det beror på. Det kan finnas många förklaringar, till exempel har det gjorts kontinuerliga tillägg med nya golv, färgtyper och akustiska undertak. Dessutom har den gamla sjöbotten som byggnaden står på sjunkit och skapat en slags krypgrund under den pålade byggnaden. Sedan har både personaltätheten ökat och arbetssätten förändrats sedan kyrkan byggdes.

Vad ska ni göra?

– De efterfrågar ett kontrollerat system där luften filtreras. Därför ska vi bygga ett nytt fläktrum under församlingsbyggnaden och utnyttja den ”krypgrund” som uppstått under bjälklaget för att dra nya ventilationskanaler. Sedan ska vi genom små och diskreta ingrepp skapa nya don i byggnaden. Vissa medier har skrivit att byggnaderna endast har självdrag men det är inte riktigt sant, det finns fläktar för både till- och frånluft. Så ingen skugga ska falla över Lewerentz, han tänkte på det. Vi kommer att använda de befintliga, synliga frånluftskanalerna men släppa ut luften via det nya fläktrummet istället för på taket. Det kommer att bli en stor anläggning men synas väldigt, väldigt lite.

Hur har du tänkt kring dina tillägg?

– Jag har inte försökt att rita så som Lewerentz skulle gjort. Det som jag har formgivit ska förstås smälta in, men det ska synas att det är ett tillägg. Till hjälp har jag haft både byggnadsantikvarisk kompetens från Eva Wallström på Stockholms Byggnadsantikvarier och länsstyrelsen samt ansvarig ventilationskonsult Göran Stålbom, numera på Sweco, och Hossam Hedini, konstruktör på Tyréns.

Hur är det att jobba med Markuskyrkan?

– Det gör mig jättenervös. Markuskyrkans renovering är inget uppdrag som bara fyller kassan, utan något som betyder väldigt mycket för mig personligen. Jag bor i området och har tagit mig an det här för att jag hoppas att jag kan göra det på ett bra sätt och för att jag befarar att någon annan hade gjort det dåligt annars. Människor världen över har en relation till Markuskyrkan men skyddsvärdet har gjort det svårt att anpassa byggnaden efter personalens önskemål. Nu måste vi se till att det blir en attraktiv arbetsplats igen samtidigt som vi visar byggnaden respekt.

Mer att läsa