Gå till innehållet

Mandaworks vinner tävling i Tammerfors

Svenska kontoret Mandaworks har tillsammans med Köpenhamnsbaserade Schauman & Nordgren vunnit den öppna internationella tävlingen om en ny stadsdel i finska Tammerfors.

– Jag rankar det som vår största vinst hittills. Det är ett väldigt stort och komplext område och staden har höga ambitioner om cirkulär ekonomi, lokal industri och nya typologier vid vatten, säger Patrick Verhoeven, ansvarig partner på Mandaworks.

Stadsplanetävlingen handlade om en ny stadsdel i nordvästra Tammerfors, som ska husera 25 000 nya invånare och 10 000 arbetsplatser inom 20 år. Totalt handlar det om 250 hektar mark som staden köpt kring viken Hiedenranta.

– Vårt förslag anammar platsens industriella karaktär och bygger vidare på dess kvaliteter för att skapa en stadsdel som gynnar utveckling inom ny teknik, affärstrender och lokal energiproduktion, säger Patrick Verhoeven.

Förslaget är två tydliga urbana rutnät som sammanbinds av en nord-sydlig sekvens av offentliga stadsrum med historiska byggnader, lokala skolor, smarta tillverkningsanläggningar och innovationscampus. Denna ”innovationskorridor” korsas av en ”urban rekreationskorridor” som definieras av en serie vattenrum.

Som komplement till de två korridorerna vävs området ihop av ett överordnat, sammanhängande landskapssystem vars huvudstruktur utgörs av en historisk park vid vatten, en sport- och rekreationskulle samt ett sjödelta. Två spårvagnslinjer skär igenom området där cykel, gångvägar och kollektivtrafik prioriteras över vanlig biltrafik.

Vinsten delar de två kontoren med ett lokalt finskt team. Vid prisutdelningen som hölls idag förklarade stadens borgmästare att kommunen vill jobba vidare med att sammanfoga de två vinnarförslagen.

– Jag tror att det går, det är en stor plan och våra förslag är i vissa delar lika. Vi ska nu diskutera vidare med kommunen, säger Patrick Verhoeven.

Två rutnät strukturerar planen och kopplar till omgivningen. Illustration: Mandaworks och Schauman & Nordgren Architects

Två rutnät strukturerar planen och kopplar till omgivningen. Illustration: Mandaworks och Schauman & Nordgren Architects

Två stadsrumssekvenser som förbinder entréerna till den nya stadsdelen. Illustration: Mandaworks och Shauman & Nordgren

Två stadsrumssekvenser som förbinder entréerna till den nya stadsdelen. Illustration: Mandaworks och Shauman & Nordgren

Området vävs ihop av ett överordnat, sammanhängande landskapssystem. Illustration: Mandaworks och Schauman & Nordgren

Området vävs ihop av ett överordnat, sammanhängande landskapssystem. Illustration: Mandaworks och Schauman & Nordgren

Två spårvagnslinjer skär igenom området där cykel, gångvägar och kollektivtrafik prioriteras. Iluustration: Mandaworks och Schauman & Nordgren

Två spårvagnslinjer skär igenom området där cykel, gångvägar och kollektivtrafik prioriteras. Illustration: Mandaworks och Schauman & Nordgren

 

Mer att läsa