Nyheter

Majoritet anställda i förslaget till ny styrelse

25 september 2018

Mer kompetens inom samhällsplanering och fackligt arbete och en bättre balans mellan antalet anställda och chefer. Så kan valberedningens förslag till Sveriges Arkitekters nya styrelse sammanfattas.

Annons
Annons
Foto Rebecka Gordan

Ylva Åborg och Örjan Wikforss är en del av valberedningen för Sveriges Arkitekter. Där ingår även Patrik Jansson, Katarina Kempe, Henrik Undeland, Johanna Good och Frida Wanselius.

När valberedningen startade sitt arbete i december förra året tog de avstamp i Sveriges Arkitekters senaste medlemsundersökning. 

– Trots alla ansträngningar gav den förbundet godkänt men inte mer, det måste förbättras, säger valberedningens ordförande Örjan Wikforss. 

Det första kritiska området de identifierade är att medlemmarna vill att Sveriges Arkitekters fackliga service utvecklas. Det andra starka önskemålet är att förbundet ska bidra mer på en stadsbyggnads- och samhällsplaneringsnivå. 

Annons
Annons

– För att lyckas med det behövdes en ökad sakkunskap på de områdena, men också personer med förmåga att uttrycka sig i ett debattklimat, säger Ylva Åborg, ledamot i valberedningen.

Efter att ha genomfört ett hundratal intervjuer med drygt sextio personer, från såväl styrelsen och nämnderna som med enskilda medlemmar, har nu valberedningen landat i ett förslag på en ny styrelse de säger att de är mycket nöjda med. 

– Det har varit en väldig samsyn i valberedningen att se till en persons hela kompetens, säger Örjan Wikforss. 

Som exempel tar han Tatjana Joksimović, som föreslås som ordförande. I dag planchef på Länsstyrelsen i Stockholm men med erfarenhet både av att vara anställd, egenföretagare och fackligt aktiv. Därtill har hon varit engagerad i Kvinnors byggforum och Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhet och mångfald.

– Rättvisefrågorna ska synas och hänger samman med arbetsmiljöfrågorna. Konjunkturförändringen sätter tryck på de fackliga frågorna och då behövs en styrelse som kan driva dem, säger Ylva Åborg.

En annan fråga som flera valberedningar under åren diskuterat – men också fått kritik för – är andelen chefer respektive anställda. År 2012 var nio ledamöter chefer men bara en egenföretagare och en anställd. Två år senare var balansen mer jämn med fem anställda och sju chefer, vilket liknar den nu sittande – med sex chefer, en egenföretagare och fem anställda. 

Annons
Annons

Den styrelse som valberedningen föreslår är den första med en majoritet anställda, sju stycken. En är egenföretagare och fyra är chefer. Av dessa är bara en vd, vilket är en stor skillnad mot tidigare år. Sju har facklig erfarenhet, vilket är en mer än i sittande styrelse.

– Det har varit en samvetsfråga för oss och vi tror att vi kan puffa det ytterligare ett steg till nästa stämma. Samtidigt är det viktigt att skilja på en vd som ska leverera till aktieägarna och en mellanchef som har erfarenhet av facklig förhandling och ett stort engagemang för sina kollegors bästa, säger Örjan Wikforss.

Förslag till ny styrelse för Sveriges Arkitekter:

Ordförande:

Tatjana Joksimović (nyval), arkitekt SAR/MSA, planchef på Länsstyrelsen i Stockholm.

Vice ordförande:

Fredrik Drotte (omval i styrelsen, nyval som vice ordförande), arkitekt MSA, affärsområdesansvarig stadsutveckling på ÅWL arkitekter.

Annons
Annons

Ledamöter:

Anna Leonsson (nyval), arkitekt SAR/MSA, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco architects.

Björn Ekelund (nyval), arkitekt SAR/MSA, lektor i arkitektur vid LTU samt planerare/arkitekt och delägare i Warm in the winter.

Caroline Dahl (nyval), planeringsarkitekt FPR/MSA, verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium och doktorand i landskapsarkitektur.

Johan Casselbrant (nyval), arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt och kreativ ledare på Kanozi arkitekter.

Maja Olsson (nyval), student, börjar masterprogram på KADK i höst.

Annons
Annons

Sara Persson (nyval), inredningsarkitekt MSA, inredningsarkitekt på Tengbom.

Jesús Azpeitia (omval), arkitekt SAR/MSA, kreativ ledare på Tengbom och adjunkt på KTH.

Karin Ahlzén (omval), arkitekt SAR/MSA, projektchef för Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret Stockholms stad.

Liv Sonntag (omval), landskapsarkitekt LAR/MSA, landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen Göteborg Stad.

Magnus Lindgren (omval), arkitekt SIR/MSA, inredningsarkitekt på White arkitekter.

Mårten Setterblad (omval), landskapsarkitekt LAR/MSA, driver SWMS arkitektur med Sofia Westerlund.

Annons
Annons

Rebecka Gordan

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel