Gå till innehållet

LTH skär ner

Lunds tekniska högskola har minskat antalet platser på arkitektutbildningen från 72 till 60. Nu är frågan hur man löser lokal- och personalfrågan.

Utbildning – Tolv färre platser är rätt mycket, det gör oss till den minsta arkitektskolan i Sverige. Det är allvarligt att nyintaget minskar, våra nyligen renoverade lokaler är dimensionerade för 72 platser och det kommer att bli svårare att få ekonomi i kurserna, säger Lars-Henrik Ståhl, professor och prefekt vid institutionen Arkitektur och byggd miljö på LTH.

Motivet till minskningen är att Lunds tekniska högskola måste dra ner för att spara pengar. Istället för att lägga ner något utbildningsprogram har man valt att köra osthyveln på ett flertal.

– Inga har kommit undan förutom de allra minsta utbildningsprogrammen. Arkitektutbildningen räknar vi som medelstor, därför har även den drabbats. Men vi tycker inte om det, säger LTH:s prorektor Annika Mårtensson.

Hon säger att LTH:s ledning ligger på hos utbildningsdepartementet för att få fler utbildningsplatser med så kallad designprislapp, vilket innebär mer statliga pengar per student än exempelvis till civilingenjörsutbildningarna.

Arkitektutbildningen i Lund hade över 1 800 behöriga sökande förra året, vilket är fler än alla civilingenjörsutbildningar på LTH utom Industriell ekonomi, som hade över 2 400 sökande till drygt 100 platser.

Kan det bli en återgång till 72 platser på arkitektutbildningen framöver? – Vi vill egentligen utbilda så många vi har kapacitet till personal- och lokalmässigt. Om vi får gehör hos departementet går vi upp till full kapacitet igen, säger Annika Mårtensson.

Mer att läsa