Gå till innehållet

Louise Masreliez föreslås bli ny ordförande för Sveriges Arkitekter

Valberedningen föreslår arkitekten Louise Masreliez, en av grundarna till Marge Arkitekter, som ny ordförande i förbundet. Ytterligare fem nya ledamöter ingår i förslaget till styrelse. Beslut tas av stämman i november.

– Louise Masreliez är en person som är tydlig, målinriktad, bra på att kommunicera och en bra ledargestalt i arkitekturfrågor, säger valberedningens ordförande Tomas Strömberg om förslaget till ny ordförande i Sveriges Arkitekters styrelse.

Louise Masreliez är arkitekt utbildad på KTH i Stockholm och på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. Hon var med och startade Marge Arkitekter år 2002 och är fortfarande verksam i företaget. Sedan 2014 sitter hon med i Ämnesrådet för inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack. Hon har också en gedigen bakgrund inom Sveriges Arkitekters verksamheter. Hon är idag verksamhetsrevisor i förbundet och har även varit ordförande i lokalföreningen i Stockholm. År 2012-2013 satt hon i juryn för Kasper Salin-priset.

Även styrelsen i övrigt föreslås bli till hälften ny. Sex av de föreslagna ledamöterna är omvalda medan sex är nya, inklusive ordföranden. Totalt tolv styrelseledamöter innebär också en minskning från idag 13 ledamöter.

– Vår ambition var att krympa styrelsen till elva men eftersom vi har många nya ledamöter känns det viktigt att behålla ganska många av de gamla, säger Tomas Strömberg.

Valberedningens ambition har varit att sätta samman en styrelse med mångfald i alla dess aspekter.

– Vi har sökt människor med många olika perspektiv snarare än personer som representerar en viss arkitekttitel eller region, säger Tomas Strömberg.

Han berättar att ett möte med förbundets mångfalds- och jämställdhetsutskott Arkitekt(h)en var ett viktigt inslag i valberedningens arbete.

– Det är ingen lätt uppgift att välja ut tolv personer som representerar den mångfald som finns bland våra över 12 000 medlemmar. Mötet med Arkitekt(h)en var vitaliserande för diskussionen, säger Tomas Strömberg.

Sveriges Arkitekter är ett fackförbund och ni föreslår en ordförande som driver ett företag som inte har kollektivavtal. Hur har ni resonerat kring det?

– Vi har inte resonerat kring det alls. Vi har föreslagit en person med integritet som vi tror kan driva arkitekturfrågor. Det finns andra personer i styrelsen som har en mer utpräglat facklig inriktning.

Styrelsen väljs slutligen vid Sveriges Arkitekters stämma 26-27 november.

 

 

Hela förslaget till ny styrelse för Sveriges Arkitekter:

Ordförande: Louise Masreliez, arkitekt och grundare av Marge Arkitekter i Stockholm. (nyval)

Vice ordförande: Emma Jonsteg, arkitekt och vd för den egna verksamheten Utopia Arkitekter i Stockholm. (omval till ny post)

Ledamöter:

Mårten Setterblad, landskapsarkitekt med egen verksamhet i Stockholm. (omval)

Josefina Nordmark, arkitekt med egen verksamhet Nordmark & Nordmark i Luleå. (omval)

Erik Adolfsson, planeringsarkitekt på Linköpings kommun. (omval)

Karin Ahlzén arkitekt som jobbar som beställare på Akademiska Hus i Stockholm. (omval)

Helena Mattsson, arkitekt, lektor och forskare vid KTH:s Arkitekturskola i Stockholm. (omval)

Fredrik Drotte, arkitekt och stadsutvecklingschef i Upplands Väsby. (nyval)

Liv Sonntag, landskapsarkitekt och före detta stadsträdgårdsmästare i Varberg. (nyval)

Jesús Azpeitia Seron, arkitekt och lärare på KTH:s Arkitekturskola samt verksam arkitekt på Urban Design i Stockholm. (nyval)

Magnus Lindgren, inredningsarkitekt på White arkitekter i Stockholm. (nyval)

Karin Wilstrand, studerande vid UMA i Umeå och med kandidatexamen från BTH i Karlskrona. (nyval)

Mer att läsa