Gå till innehållet

Linnéuniversitetet samlas i hamnen

Nya Linnéuniversitetet av Tengbom och Christensen & Co arkitekter blir det största statliga byggprojektet i Kalmar sedan Ölandsbron byggdes i början av sjuttiotalet.

Det tog åtta år av diskussioner om placering av det nya Linnéuniversitet i Kalmar. Sen har det gått fort. I höstas fattade Linnéuniversitetets styrelse beslut om att börja bygga i Ölandshamnen och det ”första spadtaget” togs den 27 januari.
Universitetslokalerna som tidigare varit utspridda i staden ska nu samlas i hamnen. Tengbom arkitekter fick uppdraget för den östra delen för 1,5 år sedan medan Christensen & Co arkitekter har haft uppdraget för den västra.
– Kommunen har velat bryta upp de stora volymerna i hamnen så vi har inte samarbetat under vägen, förklarar Linda Camara som har varit ansvarig arkitekt på Tengbom tillsammans med Krister Bjurström.
Tengbom har fyllt upp hela detaljplanen och följt angivna volymer.
– Vi har följt intentionerna i detaljplanen, i verksamhetsplanen och stadens önskemål. Sedan har vi gjort vår arkitektoniska tolkning. Det speciella har varit att rita en universitetsbyggnad på höjden på en trång tomt mitt i staden, säger Linda Camara.

Tengboms koncept är ”Snäckan, pärlan och ringar på vattnet”. Tengbom liknar sin byggnad vid en stad med torgplatser, gator, gränder och en park i form av en takterrass.

Tengboms koncept är ”Snäckan, pärlan och ringar på vattnet”. Tengbom liknar sin byggnad vid en stad med torgplatser, gator, gränder och en park i form av en takterrass.

Linda Camara beskriver konceptet ”Snäckan, pärlan och ringar på vattnet”.
– Ett skyddande ”snäckskal” med ett mjukare grönt inre, som omger en gnistrande ”pärla”, portalbyggnaden.
Att platsen är ett hamnområde med utfylld mark och en styrande detaljplan har svarit utmaningar.
– Vår tolkning präglas också av att byggnaderna ligger mellan ett tidigare industriområde och en historisk stadskärna, säger arkitekt Linda Camara.

 

Christensen & CO har ritat ett utvändigt studenttorg som fortsätter in i byggnaden i ett socialt rum.

Christensen & CO har ritat ett utvändigt studenttorg som fortsätter in i byggnaden i ett socialt rum.

 

Linnéuniversitetet Kalmar
Arkitekter, östra delen: Tengbom genom ansvarig arkitekt: Linda Camara och Krister Bjurström. Västra delen: Christensen & Co arkitekter genom ansvarig arkitekt: Håkan Sandhagen.

De första etapperna i den östra respektive västra delen ska vara klara och inflyttningsbara till den 1 juli 2018. Etapp två i den västra delen ska stå klar 2019 och östra delens sista etapp 2020. Totalt blir det en yta på mellan 65 000 och 67 000 kvadratmeter.

Målet att samla utspridda lokaler i ett campus ledde till placeringen av Linnéuniversitet i hamnen. Det nya universitetet delas på två fastigheter.

Mer att läsa