Gå till innehållet

Liljewall ritar Ängelholms nya stadshus 

Fem lag av arkitektföretag och entreprenörer har ritat förslag för ett nytt stadshus i Ängelholm. Nu har teamet Liljewall och SSEA fått uppdraget.

I december inledde Ängelholms kommun en urvalsprocess i två steg, av kommunen kallad arkitekt- och entreprenadtävling, om stadens nya stadshus. Det står nu klart att Liljewall arkitekter och samhällsbyggnadskoncernen SSEA har fått uppdraget att rita stadshuset efter att en jury valt deras förslag ”Dialog”. 

– Med det här förslaget skapar vi en arkitektur som blir en symbol för en öppen stad i dialog, säger Jeff Robles, arkitekt på Liljewall, i ett pressmeddelande.

Stadshusets atrium ska bli en mötesplats för besökare. Uppglasade väggar mot atriet ger dagsljus och kommunicerar aktiviteten utåt.

Uppdraget från Ängelholms kommun har varit att skapa ett nytt stadshus i Ängelholm där arkitekturen bland annat lyfter fram demokrati, goda arbetsmiljöer, mötesplatser och hållbarhet. 

De tre tegelvolymerna rymmer arbets- och mötesplatser. Partier med träfasad binder samman byggnaden till en enhet.

I ansökningsfasen bjöd kommunen in intresserade aktörer att delta i upphandlingen. I anbudsfasen fick fem inbjudna aktörer komma in med anbud om uppdraget att uppföra stadshuset. Förslagen har bedömts av en jury med representanter från kommunen och externa sakkunniga.

”Det vinnande förslaget är rakt igenom hållbart och erbjuder på ett framgångsrikt sätt ett stadshus som i både skala och form placerats vackert på sin nya plats i Ängelholm”, skriver juryn i sin motivering av det utvalda teamet.

Om upphandlingen

Ängelholms kommun har valt vilket team av entreprenör och arkitekt som ska rita och bygga Ängelholms stadshus genom en ”upphandling med förhandlat förfarande med föregående annonsering” i enlighet med LOU 2016:1145. 

De fem team som deltog i den andra urvalsprocessen var: Liljewall arkitekter med SSEA (första plats), EGA, Erik Giudice architects med Thage i Skåne (andra plats), White Arkitekter med NCC (tredje plats), Wingårdhs med Otto Magnusson och Semrén och Månsson arkitekter med Skanska. De fem team som deltagit och inte fått uppdraget arvoderas med vardera 300 000 kronor.

I juryn ingick bland andra arkitekterna Gunilla Kronvall som ordförande samt processledare, Carolina Eriksson, stadsarkitekt i Ängelholm, samt Peer Teglgaard Jeppesen.

Mer att läsa