Gå till innehållet

Liljewall med team vann tävling om rastplats i Skåne

Det vinnande förslaget av Trafikverkets tävling är utformat som en skånsk åkerholme och berättar om Börringes natur och kulturhistoria.
– Rastplatser är publika platser som förtjänar att bli väl omhändertagna, säger ansvarig arkitekt Stephan Schumpp.

Trafikverket bjöd i augusti förra året in fem team till en projekttävling om gestaltning av en ny rastplats i Börringe i Svedala kommun, efter en prekvalificering. Nu har juryn utsett ett vinnande förslag, Refugium av Liljewall arkitekter med team.

– Det har stor betydelse för oss att vinna tävlingen. Vi vill vidga vår verksamhet till att arbeta mer med infrastrukturprojekt, säger Stephan Schumpp som har varit ansvarig arkitekt på Liljewall.

Aron Wigh, Frans Gillberg, Johanna Hadmyr och Stephan Schumpp tog emot priset på Trafikverkets kontor i Malmö den 27 februari och hade en efterföljande diskussion med juryn.

När teamet första gången kom till platsen där motorväg E65 planeras att byggas om såg de ett böljande åkerlandskap med åkerholmar.

– Vår första reaktion var att en motorväg här skapar ett sår i landskapet och att vi behövde förhålla oss till det och skapa en ny berättelse, säger Stephan Schumpp.

Det vinnande teamet vill att Börringe rastplats ska fungera som en plats för återhämtning och som en brygga mellan kulturlandskapet och motorvägens rytm.

– I en rastplats möts flera olika skalor och rytmer och den är en övergång från det stora landskapet till det lilla. Du kan komma i 120 kilometer i timmen och sen kliva ut barfota i gräset på rastplatsen, säger Stephan Schumpp.

 
Teamet föreslår planteringar med lokala träd- och växtsorter för att skapa en biologiskt mångsidig åkerholme, typisk i det skånska landskapet. Det ska vara möjligt att ansluta till rastplatsen från cykelstråk och för fågelskådare att stanna upp under taket, format som en fågelvinge.

Teamet har utgått från platsens böljande landskap och från spår av historisk bebyggelse. De föreslår en rastplats utformad som en ny åkerholme som berättar om Börringes natur och kulturhistoria.

”Paviljongen har en tilltalande och tydlig lokalhistorisk anspelning som tillsammans med murarna bildar en helhet som inte bara samspelar med, utan också tillför värden till omgivningen. Gestaltningen bidrar till positiva intryck och att platsen stannar kvar i minnet”, skriver juryn i sin motivering och rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Trafikverkets syfte med tävlingen var både att få fram en väl gestaltad rastplats som fungerar året om med anslutande trafikplats, och att få in kreativa lösningar för att utveckla Trafikverkets bredare arbete med rastplatser.

– Rastplatser är publika platser som förtjänar att bli väl omhändertagna, de kan liknas vid tågstationer som är viktiga symboler i samhället, säger Stephan Schumpp.

Om projekttävlingen om rastplats Börringe

Vinnande team har bestått av: Stephan Schumpp, Frans Gillberg, Aron Wigh, Rebecca Eriksson, Alicia Sundell och Katarina Morén Styf från Liljewall, Linda Andersson från Akka planering och Johanna Hadmyr från Restaurera.

Övriga inbjudna team var: Juul Frost arkitekter, Hølmebakk Øymo, Sydväst arkitektur och landskap och White arkitekter.

Juryn har bestått av: Kerstin Jensen, projektledare på Trafikverket, Pia Nilsson, kulturmiljöspecialist på Trafikverket, Elisabeth Rosenquist Saidac, landskapsarkitekt på Saidac communication, Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun, Torbjörn Axelsson, underhållschef på Trafikverket, Niels de Bruin, landskapsarkitekt på Kragh & Berglund och Henrik Undeland, landskapsarkitekt på Ramböll. Jurygruppens processledare var Åsa Eneroth på Trafikverket. Tävlingsfunktionär var Jenny Jensen på Trafikverket. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa