Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Landskapsarkitekternas världskongress skjuts upp

Under det gångna året har det pågått ett intensivt arbete med att planera världskongressen för den Internationella federationen för landskapsarkitekter, IFLA, som skulle ägt rum i Stockholm och Nairobi nästa år. Nu skjuts evenemanget fram till 2023.

– Det är väldigt ärofyllt att få hålla världskongressen, det är lite som OS med många länder som ansöker. Att vi fått förtroendet tillsammans med våra kollegor i Kenya är jättekul, säger landskapsarkitekten Pia Jonsson.

Hon är Sveriges IFLA-delegat och projektledare för den svenska delen av arrangemanget på uppdrag av Sveriges Arkitekter. Totalt är det 38 svenska och 10 kenyanska landskapsarkitekter som är involverade i planeringen.

– Samarbetet är viktigt. Både för att vi ska kunna lösa våra klimatproblem lokalt men också för att förstå vad för inverkan det vi gör lokalt har globalt. På så sätt får både Sverige och Kenya en mer diversifierad bild, säger hon.

Att Pia Jonsson och de andra initiativtagarna kom med förslaget att dela på värdskapet grundar sig i det faktum att kongressen, med Sydafrika som enda undantag, aldrig hållits i ett afrikanskt land sedan IFLA grundandes år 1948.

Pia Jonsson.

– Det skapar en väldigt västcentrerad bild av landskapsarkitektur. Men landskap och klimat har inte några gränser. Därför är det viktigt att ha kongressen på två olika ställen, vilket inte skett tidigare, säger hon.

Just nu är Pia Jonsson på plats i Nairobi, där hon tidigare arbetat för bland andra Arkitekter utan gränser och i Sveriges kommuner och regioners internationella projekt.

– Här i Nairobi finns det många duktiga landskapsarkitekter. Men trots att deras utbildning liknar vår får de sällan jobba med offentliga miljöer, samtidigt som städerna blir tätare och tätare. Kommuner och beslutsfattare behöver få en större förståelse för landskapsarkitekturen, vilket kongressen ska bidra till, säger hon.

Malaysia skulle stått som värdland i år, men har på grund av coronapandemin tvingats skjuta upp sin kongress till 2021. Och året efter, 2022, vill IFLA i Sydkorea hålla i arrangemanget som en del av sitt femtioårsjubileum. Det innebär att Sverige och Kenya tar vid år 2023, vilket Sveriges Arkitekters styrelse gav grönt ljus till i mitten av juni.

 

 

IFLA

IFLA World, International federation of landscape architects, består av 76 nationella organisationer, bland dem Sveriges Arkitekter, och representerar ungefär 25 000 landskapsarkitekter.

Mer att läsa