Gå till innehållet

Landskaps­arkitekter på nya politiska toppositioner

Två landskapsarkitekter blir ordförande respektive vice ordförande i Sveriges kommuner och regioners beredning för samhällsbyggnad.
– Vår beredning har hand om stora frågor, säger landskapsarkitekten Evalena Öman, nytillträdd ordförande och vänsterpartist.

Klimatförändringarna, den biologiska mångfalden och segregationen. Det är bara några exempel på frågor som Beredningen för samhällsbyggnad arbetar med. Inga pyttefrågor direkt. 

På något sätt har det blivit så att den beredningen nu leds av två landskapsarkitekter. Det är Evalena Öman från Götene, Vänsterpartiet, som är ordförande, och Caroline Dieker från Askersund, Moderaterna, som är vice ordförande.

Att de två posterna kommer från lite olika sidor av det politiska spektrumet är inget ovanligt, utan ses tvärtom som en styrka. Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska företräda just alla landets kommuner och regioner, och där finns hela den politiska skalan representerad, med lite olika tyngdpunkter till vänster eller höger. SKR ska föra alla deras talan, och arbetet är inriktat på att nå konsensus så långt det är möjligt.

Däremot är det ovanligt att de två som leder arbetet är så långt ifrån varandra som Vänsterpartiet och Moderaterna. 

– Det kan man säga, det är olika ideologisk hemvist, säger Caroline Dieker.

Caroline Dieker, landskapsarkitekt och M-politiker från Askersund.

– Men det är så världen ser ut, och jag och Evalena blir ett lackmustest på de demokratiska perspektiven.

Evalena Öman håller med. 

– Det är bra för oss om det bryter tidigt i diskussionerna. Det gör att vi kan börja leta efter knäckfrågorna: vad är det som gör det svårt att komma framåt?

De har båda suttit i beredningen i åtta år nu, och känner att de har tillräckligt mycket koll på hur arbetet går till för att kunna leda den från och med nu.

Det största arbetet handlar om att analysera och svara på remisser från staten. Men det kan också handla om att vara proaktiv och uppmana staten att förändra saker och ting, säger Evalena Öman.

Evalena Öman, landskapsarkitekt och V-politiker från Götene.

 – Vi är närmare medborgarna och har örat mot marken när det gäller deras behov. 

En sak som både Caroline Dieker och Evalena Öman spontant tar upp är att en viktig del av deras uppdrag är att försöka se till att det finns finansiering för alla de saker som staten vill att kommuner och regioner ska göra.

– Kommunerna har många uppgifter, vi ska lösa det mesta, säger Caroline Dieker.

– Finns det inte tillräckligt med finansiering för att genomföra nya uppgifter måste medborgarna i våra kommuner täcka upp för det. Så pengarna måste komma från samma ställe som uppdraget kommer ifrån, det är en viktig princip.

Både Evalena Öman och Caroline Dieker tycker att arkitekter borde engagera sig mer i politiken, eftersom både arkitektur och politik handlar om samhällsbyggnad. De tycker båda att det är kul att det blir just två landskapsarkitekter som nu får leda beredningens arbete.

– Det är en guldstjärna till landskapsarkitektkåren i landet, som alla har fått en så bra utbildning, säger Caroline Dieker, och fortsätter:

– Utbildningen till landskapsarkitekt är en bred utbildning som gör oss till generalister. Man får en stor förståelse för alla möjliga frågor. Världen är ju komplex, och då är det bra att ha den breda bakgrunden.

Om Sveriges kommuner och regioner, SKR

Sveriges kommuner och regioner är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I deras roll ingår att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. SKR är också arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner, och är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation. 

Mer att läsa