Gå till innehållet

Landskapsarkitekt blir miljöministerns planeringschef

Landskapsarkitekten och politikern Elin Olsson blir ny planeringschef hos miljöminister Karolina Skog med uppdrag att arbeta med stadsutvecklingsfrågor och att leda stabens arbete på departementet.

I samband med regeringsombildningen i somras gjordes en ny uppställning på bland annat miljödepartementet. Karolina Skog blev minister och stadsutvecklingsfrågorna flyttades från närings- till miljö- och energidepartementet. Elin Olsson tillträder nu som planeringschef den 13 februari. Hennes roll blir att hålla ihop stabens arbete och planera miljöministerns verksamhet. Hon lämnar sitt uppdrag som heltidspolitiker och ledamot för Miljöpartiet i exploateringsnämnden i Stockholm men sitter tillsvidare kvar som ordförande  för Miljöpartiet i Stockholmsregionen.

– Det har varit oerhört roligt att arbeta i Stadshuset med de kommunala frågorna, men det här är en möjlighet som är svår att tacka nej till. Under våren pågår ett arbete på departementet kring levande städer och hur miljöfrågan relaterar till stadsutvecklingsfrågor. Det ser jag framför mig blir det första att sätta tänderna i, säger Elin Olsson.

Hon är utbildad landskapsarkitekt och började år 2001 som praktikant på NOD där hon senare blev delägare. År 2008 startade företaget om som kooperativ under namnet Nod Combine. Där arbetade Elin Olsson kvar tills hon blev heltidspolitiker i Stadshuset under våren 2015.

– Jag tolkar rekryteringen som att min kompetens har efterfrågats. Som arkitekt tänker jag lösningsorienterat utifrån komplexa frågeställningar, och det är verkligen vad det här politikområdet handlar om. Kunskapen är också en fördel i möten med branschföreträdare, att med eftertryck veta vad man pratar om.

Under våren pågår ett arbete på departementet kring levande städer och hur miljöfrågan relaterar till stadsutvecklingsfrågor. Det ser jag framför mig blir det första att sätta tänderna i.

Elin Olsson betonar att många frågor som nu ligger på olika departement tangerar stadsutveckling, som kulturministers frågor kring gestaltad livsmiljö och bostadsministerns kring bostäder.

– Miljöministern har betonat urbana frågor som ett vardagsnära och tydligt sätt att lyfta de miljöpolitiska frågorna som vatten, luft, avfall och biologisk mångfald. Samtidigt är det bra att de urbana frågorna ligger på tre olika departement, de behöver flera ben att stå på. Det gäller nu att ta armkrok med varandra så att inte frågorna släpar efter, säger Elin Olsson.

Eftersom stadsutveckling är ett nytt fält på miljö- och energidepartementet betonar hon att det också krävs större kontaktytor med näringsdepartementet.

– Det finns ett stort politiskt tryck kring förenklingar och regelverk. Vi behöver hitta en balans i det så att vi kommer ur låsningar för att klara både bostadsmål och miljökvalitetsmål.

Mer att läsa