Gå till innehållet

Landskapet framträder med vinnande bro för Robertsfors

Danska Dissing och Weitling vann Trafikverkets arkitekttävling om en ny järnvägsbro i Robertsfors. Juryn lyfter det anspråkslösa uttrycket och möjlighet till lågt klimatavtryck.

Trafikverkets arkitekttävling handlade om en ny järnvägsbro för Norrbotniabanan genom Robertsfors. Det danska arkitektföretaget Dissing och Weitling vann med sitt förslag Genius Loci.

– Det är en pastoral idyll ni har i landskapet. Vi vill därför skapa en bro som respekterar omgivningarna, säger Peter Becht, landskapsarkitekt i det vinnande teamet, enligt ett pressmeddelande.

Vinnarna från Dissing och Wietling, Peter Becht, Steen Savery Trojaborg, Jens Thorup Laursen och Jens Sandager Jensen tog emot priset på Folkets hus i Robertsfors.

Juryn lyfter i sin motivering fram idén om att landskapet, och inte bron i sig, ska framträda. Brons spannindelning ger rekreationsmöjligheter under bron men också möjligheter att blicka ut mot Robertsfors bruk. Dessutom har Genius Loci lägst klimatavtryck, skriver juryn.

– Förslaget är baserat på eleganta och repetitiva lösningar där detaljerna blir avgörande för helhetsupplevelsen. Brons stilrena arkitektur hjälper också till att framhäva Robertsfors känsliga natur- och kulturlandskap, säger Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket, i pressmeddelandet. 

Det var i februari i år som Trafikverket i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in fem team att tävla om gestaltningen av järnvägsbron, som ligger i ett område av riksintresse för kultur- och naturmiljö. Uppgiften var att gestalta en landskapsbro i samspel med det omgivande landskapet. Trafikverket poängterade särskilt betydelsen av att utforma bron med lika stor hänsyn till hur den upplevs på nära håll som på distans och ur tågresenärens perspektiv. De fem förslagen lämnades in i slutet av maj.

Juryn rekommenderar nu det vinnande förslaget av Dissing och Weitling för fortsatt bearbetning och genomförande. Juryn påpekar särskilt att det är viktigt att förslagets detaljering värnas och förstärks i det fortsatta arbetet.

Om arkitekttävlingen i Robertsfors

Vinnarteamet är Dissing och Weitling i samarbete med Becht och Cowi, genom Poul Ove Jensen, Steen Savery Trojaborg, Morten Winding, Markus Nissen Kinstead, Danijel Zorec Landskapsarkitekt: Becht: Peter Becht Konstruktör: COWI: Jens Sandager, Jens Thorup Lauresen, Niels Bitsch och Søren Egeholm Habekost.

Övriga deltagande arkitektkontor var: Sweco, Degree och Freedom, Tham och Videgård arkitekter, White arkitekter och ELU.

Mer om tävlingen och juryns motivering kan du läsa här.

Mer att läsa