Gå till innehållet

Kungliga konsthögskolan har fått ny arkitekturprofessor

Italienske Alessandro Petti vill avkolonisera arkitekturen och inspireras av svensk flyktingpolitik.

– Efter att ha bott och verkat tio år i Mellanöstern blir det första gången som vi är i ett sammanhang som är mer positivt inställt till frågor som vi arbetar med. Jag beundrar hur Sverige, jämfört med resten av världen, på ett modigt och intelligent sätt hanterat globala migrationsfrågor, säger Alessandro Petti.

Tillsammans med sin partner Sandi Hilal ligger han bakom projektet Decolonizing Architecture Art Residency (DAAR) som är baserat på Västbanken. DAAR är både ett konstprojekt och en arkitekturstudio som utforskar relationerna mellan aktivism, social och politisk ojämlikhet och arkitektur.

– Att arbeta med flyktingläger har varit viktigt. Vi vill inte bara se på arkitektur som ett sätt att skapa lösningar, utan som ett medel för att förstå samtida och historiska sociala problem.

I Palestina har DAAR skapat ett antal projekt, bland annat har de byggt ett flyktingtält i cement för att illustrera hur tillfälliga nödlösningar permanenteras. Många av flyktinglägren på Västbanken var först tänkta som temporära boningar, men blev med tiden permanenta. Barn som från början bara ska bo där några år får tillbringa hela sin barndom i lägren.

– Erfarenheterna från Palestina är relevanta för dagens svenska situation. På kort tid har Sverige fått en stor ny befolkning och de större städerna är sedan tidigare uppdelade i olika kulturella och sociala populationer. Därför är det viktigt att undersöka hur vi kan skapa en inkluderande arkitektur för alla.

På Kungliga konsthögskolan ska Alessandro Petti hålla i en kurs på avancerad nivå som heter Decolonizing Architecture. Pedagogiken utgår från en modell där studenterna ses som medskapare, och inte bara mottagare, av kunskap.

– Det svenska perspektivet kommer att vara väldigt viktigt. De som söker kursen ska vara intresserade av arkitekturens roll i historien och inte bara av formalism. Det förflutna är alltid närvarande i arkitekturen, vilket är viktigt att komma ihåg. Vi måste se på hur vi bevarar kulturarvet på ett mer progressivt sätt och ställa oss frågan vem som bestämmer vad som är historiskt relevant och inte.

Alessandro Petti börjar sin tjänst till sommaren. Kungliga konsthögskolan har i vår även fått en ny rektor i Sara Arrhenius. Hon tillträdde den 4 april.

Mer att läsa