Gå till innehållet

Kulturmiljön får egen akademi

En ny akademi för kulturmiljö bildas inom Sveriges Arkitekter under våren.
– Det är arkitekternas uppgift att föra fram frågan om arkitektur och kulturmiljö, säger Louise Masreliez, ordförande i styrelsen.

Inom Sveriges Arkitekter finns idag akademier för fysisk planering, inredningsarkitektur, arkitektur och landskapsarkitektur. Nu pågår arbetet med att starta ytterliga en akademi som ska hantera frågor om kulturmiljöer.

– Många arkitekter arbetar med renovering, restaurering och tillbyggnader av kulturhistoriska byggnader eller i en miljö med kulturhistoriska värden. Med en egen akademi visar vi utåt att Sveriges Arkitekter tycker att det här är ett viktigt ämne, säger Louise Masreliez.

Med en egen akademi visar vi utåt att Sveriges Arkitekter tycker att det här är ett viktigt ämne.

Louise Masreliez

Hon tillträdde som ordförande i Sveriges Arkitekter vid årskiftet, tillsammans med ytterligare sex nya styrelseledamöter, och styrelsen påbörjade tidigt en diskussion om en ny akademi som ett sätt att lyfta fram kulturmiljöfrågorna.

– Arkitekter är specialister på arkitekturhistoria och arkitektur, så det är viktigt att Sveriges Arkitekter jobbar med de här frågorna. Med en kulturmiljöakademi får vi en plattform att jobba utifrån och en organisation i ryggen för nå ut med frågorna.

Styrelsens vision om akademins verksamhet är att leda det offentliga samtalet om arkitektur i kulturmiljö, samverka med institutioner inom ämnet och initiera debatter och symposier. Men akademiledamöterna kommer att få frihet att utveckla verksamheten och rapporterar till styrelsen en gång per år.

– Genom att bilda en akademi säkerställer vi en kontinuerlig diskussion om frågorna utifrån ett arkitektoniskt förhållningssätt, säger Louise Masreliez.

Valprocessen är igång och Sveriges Arkitekters medlemmar har kunnat nominera ledamöter både till den nya kulturmiljöakademin och för vakanserna i övriga akademier. Styrelsen ska fatta beslut under våren.

– Förhoppningsvis kan den nya akademin vara på plats före sommaren, säger Louise Masreliez.

Mer att läsa