Gå till innehållet

KTH:s rektor: ”Arkitekturskolan får inte mindre pengar”

KTH:s rektor Peter Gudmundson dementerar att man ändrat den ekonomiska resursfördelningen på ett sätt som missgynnar arkitektutbildningen.

Det var i början av mars som Arkitekturskolans dekanus Anders Johansson larmade om att ett nytt tilldelningssystem för grundutbildningen i kombination med ökade lokalkostnader kommer att innebära att skolan får 22,6 miljoner kronor mindre resurser år 2018 när det nya systemet slår fullt ut.

I förra veckan skrev Sveriges Arkitekter brev till KTH:s rektor Peter Gudmundson med uppmaningen att satsa på arkitektutbildningen istället för att dra ner. ”Signalen blir att KTH inte ställer upp för att åstadkomma den kompetensförsörjning som efterfrågas av samhället”, skriver Sveriges Arkitetkers förbundsdirektör Tobias Olsson.

Nu tillbakavisar KTH:s rektor kritiken.

– Det finns en okunskap om hur det fungerar. Vi har inte gjort några förändringar i våra system. Siffran på över 20 miljoner håller jag inte med om, den stämmer inte alls. Arkitekturskolan är inte missgynnad på något sätt utan får tilldelning som alla andra, säger Peter Gudmundson.

KTH:s rektor Peter Gudmundson. Foto: Susanne Kronholm

KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Hur kommer det sig att uppfattningarna om det ekonomiska läget skiljer sig så och att det blivit sådan oro på Arkitekturskolan?

– Arkitekturskolan går ju med minus och har gjort det i perioder, därför finns en oro.  Man kan inte ha en verksamhet som går minus för länge, då tär man på andra verksamheter.

Vad gör ni åt saken?

– Vår förvaltningschef för hela tiden en dialog med skolorna om vad man kan göra. Och varje vår skickar vi in vårt budgetunderlag med önskemål till regeringen och det avser vi att göra igen.

På den ständiga önskelistan står att en större del av arkitektutbildningen räknas som designutbildning och därmed får så kallad designpeng för ett större antal studenter, en tilldelning som är betydligt större än för civilingenjörsstudenterna.

– Vi får designpeng för 123 av våra 550 arkitektstudenter idag och det är en för låg andel som borde bli större. Detta har vi argumenterat för gentemot regeringen och det tänker vi fortsätta att göra, säger Peter Gudmundson.

Mer att läsa