Gå till innehållet

Krook och Tjäder går samman med Uulas

Uulas arkitekter blir helägt dotterbolag till Krook och Tjäder, som nu får lokal förankring i sydöstra Sverige. Uulas ser i sin tur fördelar med den stora koncernens resurser.

Uulas arkitekter har 30 anställda och har verkat 65 år i branschen. Kontoret ligger i Kristianstad och har en lokal förankring med kunder som Ikea i portföljen.

– För oss handlar samgåendet om att kunna utveckla vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta vara det lilla kontoret men nu med den stora koncernens resurser i ryggen, säger Uulas arkitekters vd Jerker Edfast i ett pressmeddelande.

Förutom att Krook och Tjäder nu etablerar sig i sydöstra Sverige har koncernen sett en ökning av stora och komplexa projekt med kort tidplan, vilket ställer höga krav på specialistkunskap.

– Med Uulas stärker vi och kompletterar vårt erbjudande bland annat inom segmentet vård och omsorg, säger Krook och Tjäders koncern-vd Johan von Wachenfeldt i pressmeddelandet.

Flera av Krook och Tjäders medarbetare har tidigare arbetat på Uulas arkitekter. Enligt Johan von Wachenfeldt delar de två företagen sin syn på att medarbetarna ska kunna ta stort eget ansvar, vilket är en fördel nu när de går samman. På Krook och Tjäder har till exempel över hälften av medarbetarna egna kunder.

I och med samgåendet uppgår det totala antalet medarbetare på Krook och Tjäder till 230. Företaget har sedan tidigare kontor i Malmö, Halmstad, Borås, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo.

De två arkitektföretagen går formellt ihop i maj, men inledde sitt samarbete redan vid årsskiftet. Åtta av Uulas medarbetare blir inledningsvis och genom samgåendet delägare i Krook och Tjäder.

Mer att läsa