Gå till innehållet

Krook & Tjäder i forskningssamarbete om delaktighet

Som en del av ett forskningsarbete om barns hälsa och vad som skapar välmående har forskarna på högskolan i Halmstad utvecklat en metod för ökad delaktighet i designprocessen. Nu går Arkitekterna Krook & Tjäder in i ett forskningssamarbete med dem för att ta reda på hur metoden kan integreras med stadsbyggnadsprocessen.

– I de tidiga möten som vi har med medborgare eller brukare kommer det ofta upp väldigt många intressanta synpunkter. Det är inte alltid så lätt att se vilken väg dessa synpunkter tar genom skiss- och planeringsprocessen eller hur de påverkar resultatet. Det högskolan har utvecklat är en systematiserad metoder för att låta skiss- och förslagsarbetet genomsyras av den tidiga dialogen. De har ett intressant angreppssätt som borde gå att gifta ihop med hur vi arbetar, säger Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder i Halmstad.

En dag i veckan kommer forskaren Pontus Wärnestål, med en bakgrund inom interaktionsdesign, att vara delaktig på Krook & Tjäders kontor i Halmstad. Han kommer att utbilda arkitekterna i den metod som högskolan utvecklat och tillsammans ska de sedan pröva sätt att applicera den i arkitektarbetet. Förhoppningen är förstås att det tvååriga projektet ska resultera i ett nytt verktyg för att skapa större delaktighet som på sikt ska leda till bättre byggda miljöer för både barn och vuxna.

Men Lina Lindegren ser också fram emot att få ett utifrånperspektiv på sitt eget arbete.

– Jag hoppas att Pontus kommer att ställa frågor och se saker som går att förbättra i sättet vi arbetar, sånt som vi inte ens har tänkt på. Vi har båda ett tydligt användarperspektiv i våra arbeten, men medan vi arbetar med fysiska miljöer har han fokus på interaktionen med olika digitala enheter.

En första utmaning blir att se likheterna i de olika professionerna och förstå när de menar samma sak trots att de uttrycker sig helt olika.

– Vi arkitekter är ju vana vid att få höra att vi har ett eget språk, men det kan man verkligen säga om både forskarvärlden och IT-branschen också.

Mer att läsa