Gå till innehållet

Kritik mot nordiska paviljongen i Venedig

Nyligen presenterades de projekt som ska representera Norden vid Arkitekturbiennalen i Venedig senare i vår. Kritiken lät inte vänta på sig.
– Urvalet är inte samhällsrelevant, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

I år är det Sveriges och Arkdes tur att samordna utställningen i den nordiska paviljongen i Venedig som inleds i maj. I höstas anlitades den chilenske arkitekten David Basulto som curator och i november presenterades utställningens tema: In Therapy – Nordic Countries Face to Face. Enligt Basulto och Arkdes ska det ansluta till huvudcuratorn Alejandro Aravenas tema för hela biennalen, Reporting from the front, men med utgångspunkt från dagens situation i de nordiska länderna. Basulto har på Arkdes hemsida förklarat att utställningens namn anspelar på en förklaringsmodell inom psykologin, Maslows behovstrappa.
Ett open call gjordes strax före jul och 280 projekt som ska samlas i en katalog valdes ut bland 450 inskickade bidrag. Kring nio projekt görs fördjupningar. Efter att projekten offentliggjorts har det framkommit kritik mot val av curator, processen, konceptet och projekturvalet. Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, håller med om mycket.
– De flesta av de nio projekten är många år gamla och redan välkända internationellt. Dessutom är urvalet inte samhällsrelevant.
Han påpekar att det funnits gott om tid att anpassa urvalet efter biennalens huvudtema.
– Det fanns stora möjligheter att hoppa på temat om att spegla de mest aktuella frågorna just nu. Det finns en risk att den nordiska paviljongen nu kommer att upplevas samhällsfrånvänd bland andra brinnande frågor som tas upp på biennalen.
Karin Åberg Waern, publik chef på Arkdes, poängterar att utställningen ska ses som en helhet och inte bara utifrån de nio projekt som visas fördjupat.
– Den ska ta tempen på de viktigaste frågorna just nu. Genom den här intressanta men lite corny kopplingen till Maslows behovstrappa kan vi systematisera projekten. De flesta basbehoven är uppfyllda här i Norden. Då ställs andra frågor om vilka de mest väsentliga uppgifterna är för arkitekturen.
Att situationen har förändrats i Norden, även vad gäller basbehoven, håller hon med om.
– De nya frågor som ramlat in med otrolig kraft de senaste halvåret finns inte med i fysisk form i utställningen, men däremot i de fördjupade intervjuer som görs. Dessutom pågår nu arbetet med programmet i paviljongen.
Nina Gunne

Nio utvalda projekt i nordiska paviljongen

Foundational (grundläggande):
Råå förskola, Sverige/Dorte Mandrup 2013
Haldens fängelse, Norge/Erik Møller Architects + HLM 2010
Puukuokka bostadshus i Jyväskylä, Finland/ OOPEAA Office for Peripheral Architecture 2011-2016.

Belonging (tillhörighet):
Nya Skogskrematoriet i Stockholm, Sverige/Johan Celsing Arkitekter 2013
Kilden kulturhus i Kristiansand, Norge/ALA Architects 2012
Stadsbibliotek I Seinäjoki, Finland/JKMM Architects 2012

Recognition (erkännande):
Tree Hotel i Harad, Sverige/Tham & Videgård 2010
Finskt naturcentrum i Haltia, Finland /Lahdelma & Mahlamäki Architects 2013
Nationella turistvägen Trollstigen, Norge/Reiulf Ramstad Architects 2012

Mer att läsa