Nyheter

Kritik mot las-paketet: ”Försvagar den anställda arkitektens position”

10 juni 2021

Sveriges Arkitekter anser inte att de föreslagna förändringarna i Lagen om anställningsskydd gynnar de anställda arkitekterna.
– Vi ska nu rikta in våra krafter på hur omställningsstödet kommer att utformas så att arkitekter också kan ha något att hämta i det, säger Tobias Olsson som är förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Annons
Foto Stock

Förändringen i turordningsreglerna är en av de större förändringarna i det nya las-paketet.  En arbetsgivare ska nu kunna undanta tre anställda från turordningsreglerna oavsett företagets storlek.

Förslagen till förändringarna i Lagen om anställningsskydd, En reformerad arbetsrätt, som presenterades den 7 juni, syftar till en flexiblare arbetsrätt och ett nytt system för vidareutbildning på arbetstid. Arbetsgivare ska lättare kunna säga upp anställda, medan anställda lättare ska kunna vidareutbilda sig. Förslagen bygger på en partsöverenskommelse mellan IF Metall, Kommunal, PTK och Svenskt Näringsliv, där PTK förhandlar för Saco.

Sveriges Arkitekter har tidigare ställt sig bakom Sacos uttalanden om utredningen. I den remissrunda som nu väntar kommer Sveriges Arkitekter däremot att lämna ett eget remissvar.

– Vi tror inte att vi har så stora möjligheter att förändra något i förslaget kring las som nu är färdigförhandlat. Däremot kommer vi att granska förslaget utifrån arkitekternas perspektiv och komma med egna synpunkter, säger Tobias Olsson.

Annons

Han poängterar att det finns både upp- och nedsidor av förslaget som nu presenteras och att det måste ses i jämförelse med det förslag som utredaren la fram förra året.

– Vår utgångspunkt är att förhandlingarna har genomförts under hotet om att det skulle blivit ännu sämre om inte parterna hade kommit överens. Sammantaget försvagar förslaget ändå den anställdes position, så är det, säger Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter ser förändringen kring visstidsanställningar som en förbättring för arbetstagarna. En anställning ska nu förvandlas till en fast tjänst efter 12 månader. Det Tobias Olsson däremot anser påverkar arkitekterna mest är förändringen kring turordningsreglerna. Det nya förslaget innebär att en arbetsgivare ska kunna undanta tre arbetstagare vid uppsägning på grund av arbetsbrist, oavsett antal anställda. För ett nytt sådant undantag från turordningsreglerna ska det behöva gå minst tre månader. Ett företag kan alltså undanta tolv personer från turordningsreglerna under ett år. Idag gäller ett undantag på två arbetstagare och enbart för företag med upp till 10 anställda.

– Det är den största enskilda förändringen i Las och det innebär en stor försämring för de anställda arkitekternas trygghet, säger Tobias Olsson.

Nackdelarna för den anställde ska framförallt kompenseras med ett nytt offentligt omställningsstöd som kommer att kosta staten 11 miljarder kronor om året.

– Det är fortfarande lite oklart hur omställningsstödet ska fungera i praktiken och för vilken sorts kompetensutveckling. Därför ska vi nu rikta in våra krafter på hur omställningsstödet kommer att utformas så att arkitekter också kan ha något att hämta i det, säger Tobias Olsson.

Annons

Regeringens promemoria ska nu ut på remiss för att kunna träda i kraft före halvårsskiftet 2022. Remisstiden är slut 15 september.

– Vi ska vara benhårda och kämpa för de förändringar vi vill se, men det vore naivt att tro att vi kommer att kunna förändra något i det som parterna redan har förhandlat fram. Nu  ska vi syna omställningspaketet så att det blir så bra som möjligt för arkitekterna, säger Tobias Olsson.

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel