Gå till innehållet

Kontrakten hjälper kommuner bli klimat­neutrala

Hittills har 23 svenska kommuner skrivit klimatkontrakt för att snabbare bli klimatneutrala. Olga Kordas är chef för innovationsprogrammet Viable cities som driver arbetet.
– Arkitektur och hållbar stadsutveckling är jätteviktigt för att leva upp till åtaganden i klimatkontrakten, säger hon.

Genom innovationsprogrammet Viable cities skriver svenska kommuner klimatkontrakt med sex myndigheter om hur kommunerna ska arbeta mot att bli klimatneutrala. Olga Kordas beskriver programmet som en plattform där den lokala och den nationella nivån utvecklas tillsammans.

– Det bästa med klimatkontrakten är att de revideras och signeras om varje år allt eftersom vi lär oss vad som behövs och fungerar för omställningen, det är ett pågående arbete för att nå klimatmålen, säger Olga Kordas.

Hon betonar att arkitekter och planarkitekter har en viktig roll i arbetet med klimatomställningen och att vidareutveckla klimatkontrakten.

– Hur vi planerar våra städer och bygger är jätteviktigt för att nå klimatmålen. Arkitekter och landskapsarkitekter involveras i alla medlemsstädernas arbeten och har nyckelroller i klimatomställningen, säger hon.

Under konferensen Creating green cities som anordnas med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU ska Viable cities genomföra en ”framtidsverkstad” tillsammans med arkitekter, bland annat från Borås kommun, som nu arbetar med att utveckla Viskans park. Dessutom deltar arkitektföretaget Theory into practice som undersöker hur den rumsliga gestaltningen kan leda till nya delade mobilitetsformer som påverkar klimatomställningen.

Genom Viable cities var Sverige först i världen att utveckla klimatkontrakt med kommunerna och hittills sex nationella myndigheter. Sju av de svenska kommunerna är också med i den europeiska satsningen Net zero cities där totalt 112 städer ingår. Ett första tiotal kontrakt ska snart signeras. Dessutom finns ett spanskt initiativ, Cities2030, som liknar det svenska.

För ett år sen fick Olga Kordas, som är född och utbildad i Kiev, idén att bygga upp en systerorganisation för klimatneutrala och hållbara städer i Ukraina. En vecka innan kriget bröt ut sökte Viable cities tillsammans med KTH och den spanska organisationen Cities2030 ekonomiskt stöd från EU-kommissionen för ett samarbete med ukrainska städer.

– Nu finns så mycket erfarenhet i Sverige och Spanien att vi ville stödja Ukraina att bygga upp ett liknande program för att accelerera utvecklingen mot hållbara städer. När kriget började frågade vi oss om det var en relevant diskussion att föra under brinnande krig. Men det har också inneburit en ny kontext för grön återuppbyggnad av ukrainska städer.

Ett år senare har det bildats ett program och ett nätverk, UniCities, som leds av KTH och som stödjer Ukraina att bygga upp kompetens för en grön och klimatneutral återuppbyggnad av städerna. I slutet av maj anordnades en digital konferens, UniCities Transition Lab Forum. De ukrainska deltagarna, bland annat representanter från den ukrainska regeringen och flera städer, berättade hur sjukhus nu renoveras med solceller och hur gröna tak och cykelbanor implementeras i bombade städer.

– Samtidigt som landet är i krig pratar de om planering för mer klimatneutrala städer. Då undrar jag ibland varför vi gnäller i Sverige om att vi måste vänta med klimatåtgärder för att det är lite svåra tider nu. Ukrainarna säger att de bygger en bättre framtid.

Om Viable cities och Creating green cities

Viable cities är en medlemsorganisation och ett innovationsprogram som bedrivs 2017–2030 för att nå klimatneutrala städer till 2030. Programmet arbetar tillsammans med 23 städer och kommuner i Sverige och får stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Creating green cities är en europeisk konferens som tar utgångspunkt i EU:s policyer och initiativ som strävar mot grönare städer.

Mer att läsa