Nyheter

Kontoren 3d-printar för vården

27 mars 2020

I coronakrisen har arkitekt- och stadsbyggnadskontor runt om i landet nappat på uppmaningen att bidra med skyddsutrustning för vårdpersonalen.

Annons
Foto Kiki Holmqvist

Edda Hjörvar, administratör, och Agnes Orstadius, arkitekt, printar skyddsvisir i modellverkstaden på White arkitekter i Göteborg.

– Vi sätter igång 3d-printrarna i pauser och över natten. I dagsläget producerar vi mellan tio och femton skyddsvisir om dagen, berättar Tobias Hesselgren, arkitekt på White arkitekter och den som samordnar Göteborgskontorets och medarbetarnas engagemang att bidra i coronakrisen.

Uppropet som White arkitekter hakat på kommer från Facebookgruppen Sjukvårdshjälpen, ett forum där frivilliga och vårdgivare kommer i kontakt med varandra och kan hjälpas åt med att få fram den skyddsutrustning som behövs på sjukhus och äldreboenden.

Det är White arkitekters plastprintrar, som normalt används för modeller av byggnader och miljöer, som nu också matar ut bågar som i kombination med en plastfilm, som till exempel ett OH-papper, fungerar som ansiktsvisir. Filen som de printar bågarna från har de fått från företaget 3dVerkstan i Stockholm som också står för insamling av de printade bågarna och OH-filmen, desinfektion, packning och leverans till olika vårdgivare.

Annons

– Vi följer händelseutvecklingen och uppdaterar printfilen efter de nya rekommendationer som kommer, säger Agnes Orstadius, arkitekt på Whites kontor i Göteborg och en av dem som sköter printmaskinerna på plats.

– Det som är roligt är att många har blivit jätteengagerade och personer som normalt inte sköter 3d-printrarna har också lärt sig, säger Agnes Orstadius.

3d-printningen av skyddsvisir pågår på flera håll. Även Whites kontor i Stockholm, Uppsala och Malmö har börjat producera. Och på Malmö kommuns stadsbyggnadskontor var man tidigt ute med att låta modellverkstadens sex 3d-skrivare producera visirbågar utifrån samma 3d-fil som White arkitekter nu använder.

Att arkitektkontoren ska kunna hjälpa till i coronakrisen på olika sätt är något som också efterlyses inom EU. Den europeiska arkitektorganisationen ACE är samordnare för ett upprop där företag och organisationer uppmuntras att bidra i kampen mot Covid-19, till exempel med 3d-printning, modulbyggande eller olika simuleringar.

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel