Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Konsultmäklarna ökar i väntan på granskning

Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets granskning av mellanhänder i offentlig upphandling dröjer. Under tiden fortsätter kommuner att upphandla konsultmäklare som i sin tur förmedlar arkitekttjänster.

Det var i slutet av förra året som myndigheterna började se över lagligheten och lämpligheten med mellanhänder i offentlig upphandling. Anledningen var att man noterat att upphandlande myndigheter i allt större utsträckning handlar upp så kallade konsultmäklare, vilket i praktiken kan innebära att man kringgår lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Vi vill bidra till en rättssäker tillämpning av gällande regelverk, sa Ulrika Sjöholm, projektledare på Upphandlingsmyndigheten då.

Granskningen skulle vara klar i vår men liksom resultatet av hela den pågående översynen av LOU dröjer den.

Under tiden fortsätter kommuner att handla upp mäklare. Konsultmäklarbranschen ökade med 67 procent förra året, enligt statistik från Doublecheck som bevakar den offentliga marknaden.

Ett exempel finns i Upplands Väsby där Väsbyhem just nu upphandlar mäklare som ska förse kommunen bland annat med arkitekter.

Kommunen anser inte att man gör något fel men Sveriges Arkitekters förbundsjurist Rita Georgiadis är kritisk. I ett brev till Väsbyhem skriver hon att förfarandet med mäklare gör att urvalet av konsulter sker godtyckligt utan möjlighet till överprövning.

– Sveriges Arkitekter har ståndpunkten att upphandling via konsultmäklare som vi har tittat på, exempelvis Väsbyhems upphandling, inte är förenlig med LOU, säger Rita Georgiadis.

Hon får medhåll av Andrea Sundstrand, advokat och Sveriges enda docent i offentlig upphandling. Hon förklarar att idén med mäklare inte är något problem i sig, men att det är viktigt att om en kommun upphandlar mäklare är det just mäklarna som upphandlingen gäller. Mäklarna ska alltså inte kunna förmedla arkitekter som inte också är upphandlade.

– Det är viktigt att förstå att det enda som upphandlas är själva mäklartjänsten, inte andra tjänster. Ingår även andra tjänster ska de upphandlas för sig enligt bestämmelserna i LOU för att det ska vara lagligt, säger Andrea Sundstrand till tidningen Upphandling 24.

Mer att läsa