Gå till innehållet

Konsulter i ny rapport om UMA: “Det har blivit bättre”

Det utvecklingsarbete som pågått under det senaste året på Umeå arkitekthögskola (UMA) har lett till att arbetsmiljön blivit bättre. Däremot behövs ett tydligare stöd från universitets- och fakultetsledningen. Det skriver de två konsulter som lett projektet i en slutrapport.

Som Arkitekten tidigare berättat har arkitekthögskolan i Umeå präglats av stora arbetsmiljöproblem, interna konflikter och höga sjuktal bland lärarna vilket i sin tur lett till att studenter i flera årskurser påverkats negativt.

För ett år sedan anlitades därför två konsulter att tillsammans med rektor Ana Betancour driva ett utvecklingsarbete med målet att stärka skolans lednings- och undervisningsstrukturer och utbildningens kvalitet samt skapa en god arbetsmiljö för studenter och anställda. Vid tidpunkten var elva personer i personalen sjukskrivna eller tjänstlediga, dessa ingick inte i projektet.

– Vårt uppdrag var att under ledning av rektor tillsammans med personalen på plats ta fram en handlingsplan på vad som behövde förbättras, och det var nästan allting, säger Karin Nordell, en av de två konsulterna som båda är beteendevetare med lång erfarenhet av att leda stora organisationer.

Karin Nordell.

Karin Nordell.

Hon säger att de mötte en rädd organisation präglad av konflikter där människor inte vågade säga sin mening, men att de lyckades ändra på det ganska snabbt. Bland annat tog de fram normer för samarbete och samvaro, skapade olika arbetsgrupper så att de anställda skulle förstå varandras arbete bättre och ordnade seminarier om skolans framtida inriktning.

I februari lämnade konsulterna en slutrapport där de konstaterar att en ”nyorientering och mer hälsosam arbetsplats” växt fram. Ledningsorganisation och administration har förstärkts med nyanställningar och nya tjänster och verksamhets-, kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöplaner har tagits fram.

– Att de här sakerna finns på plats är a och o. Lärarna blir mycket tryggare när de vet att utbildningens kvalitet är granskad och håller. Och för studenterna betyder det otroligt mycket att lärarna jobbar i lag och samarbetar, säger Karin Nordell.

Det står också klart att ett nytt masterprogram startar i höst efter att intaget till de två tidigare pausades förra läsåret. Vad som händer med forskarutbildningen är ännu oklart. Fakultetsnämnden har rekommenderat att den ska läggas ner eftersom forskningsmiljön är för liten för att uppfylla de formella kraven. Umeå universitets rektor har återremitterat ärendet.

Vi ser också att det krävs en större förståelse för utbildningens särart.

Karin Nordell

Konsulternas rapport konstaterar att universitets- och fakultetsledningen inte aktivt gett sitt stöd till det utvecklingsarbete som arkitekthögskolan har behövt genomföra. Karin Nordell menar att det försvårat arbetet och innebär en risk för framtiden.

– De behöver stödja arkitekthögskolan på ett tydligare sätt nu när man bygger upp den igen. Vi ser också att det krävs en större förståelse för utbildningens särart.

För Karin Nordell är det vardag att möta organisationer i kris. Att arbetsmiljön på UMA varit dålig så länge utan att det gjorts något åt saken tycker hon däremot är anmärkningsvärt.

– Det ovanliga var att institutionen hade fått fara så vind för våg utan att man hade satt stopp, säger hon.

Mer att läsa