Gå till innehållet

Konstfack ansöker om fler utbildningsplatser

För att råda bot på ett ackumulerat underskott och tillgodose marknadens efterfrågan på inredningsarkitekter har Konsfack ansökt om en dubblering av antalet studieplatser.

– Från Konstfacks sida handlar det om att ta vårt samhällsansvar och utbilda den nödvändiga yrkesgrupp som bidrar till omsorgen om medborgaren för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Konstfacks rektor Maria Lantz i ett pressmeddelande.

En dubblering av antalet studieplatser innebär att gå upp från cirka 16 per år till 32. Det skolan ansökt om är utökade medel för utbyggnad av utbildning samt även forskning på konstnärlig grund inom inredningsarkitektur.

 

 

Mer att läsa