Gå till innehållet

Kommunerna har inventerat tillfälliga boenden för flyktingar

Drygt 74 000 möjliga boenden i idrottshallar, skolor eller tomma semesterboenden har kommunerna hittat efter ett uppdrag från regeringen. Platserna kan Migrationsverket nu använda för människor som flytt Ukraina och andra länder.

Enligt Migrationsverket beräknas runt 76 000 personer från Ukraina söka skydd i Sverige före halvårsskiftet, men enligt en högre prognos kan det kan bli uppemot 200 000 personer. Migrationsverket har därför bett länsstyrelserna och kommunerna om hjälp med tillfälliga boenden för att lösa det första, akuta behovet. Inventeringen som redovisades till Migrationsverket och Regeringskansliet den 25 mars visar att länsstyrelserna gemensamt har hittat 74 042 möjliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov. Av dem kan 14 000 ställas i ordning på kort varsel. Kommunerna väntar nu på att länsstyrelserna anvisar hur många personer respektive kommun ska ta emot.

Det län som redovisar flest boendeplatser är Västra Götalands län som har hittat 11 031 platser. I det länet har Marks kommun hittat 1 227 boendeplatser. Förra veckan ställdes en idrottshall i ordning för 100 personer efter en tidigare förfrågan från Migrationsverket, men platserna har ännu inte använts.

– De platser vi har redovisat efter den senaste inventeringen finns tillgängliga på kort sikt men om så många kommer får vi stora utmaningar i kommunen. Vi litar på att Migrationsverket anvisar med sunt förnuft, säger Sara Dahlin som är verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten i Marks kommun.

Den kommun som i det första skedet kan ta emot flest flyktingar är Kungsbacka som kan erbjuda 1 439 platser, de flesta i kommunal regi.

– Det handlar framförallt om platser på madrasser i idrottshallar som beräknas kunna ställas i ordning på 48 timmar och användas fram till skolstarten efter sommaren, säger Emma Kjernald som är samhällsbyggnadschef i Kungsbacka.

Karlshamn hör till de kommuner som har redovisat högst antal möjliga boenden, med 1 270 platser, de flesta i privat regi. När regeringsuppdraget kom skapade krisledningsgruppen i kommunen en e-tjänst där bland annat fastighetsägare, hotellägare och privatpersoner kunde registrera lediga boenden och fylla i vissa parametrar om till exempel närhet till samhällsservice.

– Att Karlshamn kan erbjuda många boenden på kort sikt beror på att det är en sommarstad och att flera semesterboenden står tomma så här års. Det här ger en dagsbild av antalet lediga boenden just nu och den visar att många privata aktörer vill erbjuda rum, säger Emina Kovacic, stadsbyggnadschef och stadsarkitekt i Karlshamn.

För att underlätta mottagandet av flyktingar från Ukraina har regeringen nyligen skickat ut ett förslag om förändringar i plan- och bygglagen som innebär slopade krav på bygglov och undantag från vissa andra regler.

– Om ändringen klubbas i riksdagen blir vi på stadsbyggnadsavdelningen inte alls involverade i anpassningarna av lokaler till bostäder. Det minskar förstås administrationen för att få fram tillfälliga bostäder snabbt, säger Emina Kovacic.

Hon betonar samtidigt att behovet av fler bostäder inte är en snabbt övergående fråga och att de personer som nu kommer till Sverige kommer att behöva mer permanenta boenden relativt snart.

– Det vi arkitekter kan göra framöver är att rita vettiga, prisvärda bostäder som efter hand kan övergå till att bli ungdomsbostäder. Det blir också en viktig fråga för planeringsarkitekter att se till att boenden kan erbjudas i lägen med tillgång till kollektivtrafik.

Andra kommuner som sticker ut är Östhammar kommun i Uppsala län som redovisar 1 409 platser av totalt 3 131 i länet. Vilhelmina kommun i Västerbottens län har hittat 1 266 platser av totalt 5 574 platser i länet.

Under inventeringen har 39 kommuner i Sverige rapporterat att de inte kan hitta några boendeplatser alls. Bland dem finns Solna och Vallentuna i Stockholms län men också Piteå, Luleå, Lund och Åre.

Mer om Ukraina

Mer att läsa