Gå till innehållet

Kollektiv ritar ihop för att få jobb

Arbetslösheten bland landets utrikesfödda arkitekter är fortfarande nästan 18 procent. Kollektivet Planas vill få fler ut på arbetsmarknaden genom att låta nyanlända visa vad de kan i konkreta projekt.  

När Planas grundare Anna Wachtmeister och Modan Akbarnazim flyttade till Malmö slogs de av att steget in på den svenska arbetsmarknaden verkade så formellt.

– Vi har jobbat för många arbetsgivare i många olika länder och vet att söker jobb, det gör man genom nätverk. Att det inte var mer självklart här förvånade oss, säger Anna Wachtmeister.

Anna Wachtmeister och Modan Akbarnazim.

Samtidigt insåg de att många av deras utländska kollegor hade stort förtroende för det svenska systemet, med kurser och jobbmatchning i Arbetsförmedlingens regi. Risken, som de två arkitekterna såg det, var en längre process och med det sjunkande självförtroenden. På ett språkkafé i januari väckte de därför idén om Planas, ett kollektiv där nyanlända arkitekter och ingenjörer skulle göra riktiga projekt ihop för riktiga beställare. Namnet är kort för Platform for network acceleration in Sweden.

Sex arkitekter och ingenjörer gick med, varav två snabbt fick jobb. Även Anna Wachtmeister och Modan Akbarnazim fick snart uppdrag och startade egna företaget Meshwork – som de bestämde fortsatt skulle stötta Planas. Idag ingår åtta personer i gruppen som bland annat gjort research och ritat utemöbler för en festival, arbetat med tävlingsförslag och gjort en studie av offentliga platser för Malmös stadsbyggnadskontor.

Varför tror ni att arbetslösheten bland utrikesfödda arkitekter är oförändrad samtidigt som den sjunker bland inrikesfödda?

– En sak vi sett är att även de svenska arkitekter som pluggat utomlands har svårare att få jobb. Man har en lite udda bakgrund. När jag studerade i England handlade det mycket om att tänka kring en ny arkitektroll och vi tror att det kan vara vägen framåt. Nyanlända kan passa in på ett annat sätt, säger Modan Akbarnazim.

Anna och Modans tips…

…till dig som är nyanländ arkitekt:

 • Fokusera på det du kan tillföra.
 • Följ ditt hjärta.
 • Var öppen för nya roller.
 • Lär dig svenska.
 • Våga ta kontakt för en fika.
 • Ta uppdrag även om de är små.
 • Starta eget företag.

…till dig som är etablerad arkitekt:

 • Se de nyanlända som kollegor med andra erfarenheter.
 • Tänk brett kring hur deras kunskaper kan användas.
 • Våga ta kontakt för en fika.
 • Bjud in till kontoret eller projektbesök.
 • Kan du inte anställa? Ge ett uppdrag – inget är för litet.
 • Är du pensionär? Då är du en stor resurs!

Mer att läsa