Gå till innehållet

Kjellander Sjöberg vann på nya hemmaplanen

Kjellander Sjöbergs nystartade Malmökontor fick vinna på hemmaplan direkt. Tillsammans med sina samarbetspartners tog de hem förstaplatsen på den svenska tomten i tävlingen Nordic Built Cities Challenge.

–Det är viktigt för oss att engagera oss i staden, speciellt när de gör en så ambitiös satsning. Sedan är det klart att det kommer lägligt med en tävlingsvinst i Malmö när vi precis startat kontor där. Vi behöver bygga nätverk och den här tävlingen gav oss dessutom en möjlighet att göra det över sundet vilket är jätteroligt, säger Ola Kjellander, en av företagets grundare.

Bakom Nordic Built Cities Challenge står Nordiska ministerrådet och tävlingen syftar till att hitta innovativa lösningar för hållbara städer samt att skapa samarbeten över både discipliner och gränser.

– Många av förslagets styrkor kommer av dessa korskopplingar mellan olika kompetenser och länder. Vi har fått ett oerhört brett förslag med lösningar på många olika nivåer. Vi har strävat efter ett förslag som är realiserbart idag utan att tappa den komplexitet som krävs för att det ska vara relevant ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, säger Johan Pitura, kontorschef på Malmökontoret.

Uppgiften var att utnyttja potentialen i delade resurser och skapa kostnadseffektiva boenden med lägre klimatpåverkan i Sege park, en före detta sjukhuspark från 30-talet som ska bli ett nytt spjutspetsområde för hållbar stadsutveckling.

– Rent tekniskt kan vi redan bygga plusenergihus. Ska vi innovera nu så handlar det om att skapa möjligheter för människor att skaffa sig en mer hållbar livsstil, säger Johan Pitura.

Det vinnande förslaget bygger på ett modulsystem i korslimmat trä som kan kombineras på olika sätt för att få fram en bredd av olika byggnadstyper. Med hjälp av dessa skapas ett kvarter där det bland annat går att dela kök, verkstad, bad och takodlingar – för den som vill.

Stadsradhusen är förberedda med en uthyrningsdel med egen ingång.

Stadsradhusen är förberedda med en uthyrningsdel med egen ingång.

– Vi föreslår en kollektivism som bygger på frivillighet. Du kan till exempel välja hur stort kök du vill ha i din lägenhet baserat på hur mycket du vill använda det gemensamma köket. Det tror vi är viktigt för att området ska kunna vara flexibelt över tid och attrahera en mångfald av människor och inte bara de som är särskilt intresserade av en hållbar livsstil, säger Johan Pitura.

Se alla vinnande tävlingsbidrag i sin helhet på nordicbuiltcities.org/thechallenge/

Det vinnande laget:

Kjellander Sjöberg Arkitektkontor: Ola Kjellander, Johan Pitura, Erlend Lindstad, Hannes Haak, Björk Tryggvadóttir

Atkins: Elias Prokofiev, Fredrik K Karlsson, Lina Störby, Natalie Coquand

Bogl: Jens Linnet, Karl Johan Baggins

Sted: Martin Hjerl, Rosa Lund, Marie Dyhr Caspersen, Søren Lahn, Alex Holman, Marianne R. Moth.

Platspilot: Ulf Silbersky

Arkitektstudenter: David Ottosson, Gudmund Bladh

Mer att läsa