Gå till innehållet

Kasserade montrar bränns upp efter mässan

Stockholmsmässan uppmuntrar utställarna på Stockholm Furniture fair att hyra eller återbruka sina montrar. Men när mässdagarna är över slängs ändå stora mängder av byggmaterialet. Två tredjedelar av avfallet är trä – som bränns upp.

”Som lillasyster till den kraftigt miljöbelastade bygg- och fastighetssektorn är möbelvärlden särskilt angelägen om att städa upp efter sig”, heter det in ett pressmeddelande från årets Furniture and light fair. Men hur pass bra städar egentligen utställarna själva upp efter sig när mässdagarna är slut?

Stockholmsmässan för ingen statistik på hur mycket avfall just Stockholm Furniture and light fair generar. Men klart är att mässan förra året tog hand om 1 600 ton avfall fördelat på 125 events. Av detta återvinns, återbrukas eller energiåtervinns 98 procent.

– Det vi vet om just Stockholm Furniture and light fair är att det rör sig om relativt mycket avfall och att 75 procent av det är träavfall. I nuläget går mycket till energiåtervinning men vi jobbar på att hitta bättre lösningar. Här kan branschen absolut bli bättre, säger Linda Elmén, hållbarhetschef på Stockholmsmässan.

I mässans e-handel för montrar finns ett litet grönt löv vid de produkter som är mer klimatsmarta, till exempel hyrmatta istället för köpmatta.

– Vi erbjuder allt man behöver till en monter: tyger, mattor, väggar och golv. Vi vill ju hellre att utställarna hyr än att de köper och slänger – och i stort sett alla som använder e-handeln hyr.

Men många bygger själva och då är det upp till var och en att behålla eller slänga. Stockholmsmässan uppmuntrar utställarna att återbruka vilket flera på Stockholm Furniture and light fair också gör. Vissa återanvänder samma monter år efter år, låter den gå vidare till andra events eller donerar eller säljer vidare delar av den. Men exakt hur många det är finns det ingen statistik på i nuläget.

– Jag tycker att de som arbetar med återbruk borde vara stoltare över det. Men det är sällan det kommuniceras, säger Linda Elmén.

När mässan är över på lördagskvällen ställs stora kärl ut i mässhallarna där utställarna slänger det material de inte vill ta med sig. Tanken är att allt ska sorteras av utställarna själva men i praktiken måste mässans personal sortera det som slängs i kärlen minst en och ofta två gånger till för att få rena avfallslag.

Under Stockholm Furniture and light fair träffar Arkitekten flera utställare och arkitekter som är upprörda över den mängd avfall som fylls i kärlen. En av dem är Tengboms hållbarhetschef Ivana Kildsgaard. Hon tycker att Stockholmsmässan borde ställa krav på utställarna att helt återbruka sina montrar.

– Det borde vara skamligt att man ställer ut, pratar om hållbarhet och sedan har en monter som bara står där i fem dagar, säger hon.

Att så stor andel av det som slängs är trä som förbränns och blir energi är inte okej, menar Ivana Kildsgaard.

– Även om trä är ett förnybart material bör man inte använda det som om det var gratis. Det tar många år att ersätta det trä som nu förbränns. Det vore bättre om utställarna återbrukade virket eller byggde smart modulärt, säger hon.

Linda Elmén håller med om att det vore bra om alla återbrukade sina montrar men säger att det är ett ansvar som inte bara är upp till mässan att ta.

– Här finns absolut en stor förbättringspotential. Alla branscher måste bli bättre på att återbruka och ställa krav. Målet måste vara att Stockholmsmässans montrar inte ska lämna något som helst klimatavtryck, säger hon.

Stockholmsmässans pris för bästa monter gick också till en sådan satsning. Vestres monter är uppbyggd med minsta möjliga påverkan på materialen vilket betyder att den kan plockas ner och användas på andra mässor under året. Därefter kommer materialen doneras till byggprojekt.

– Vi har ett enormt stort hållbarhetsarbete där vi försöker göra minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ville vara trogna mot oss själva och då var det viktigt med en monter som kan användas flera gånger om, säger projektledaren Sofie Korzonek.

Vestres monter har ritats av Note design studio och består av ihåligt tegel, björkplywood, grus och kanalplast som ska användas igen.

Mer att läsa