Gå till innehållet

Karl Westin, 77: ”Jag har inga planer på pension”

Självklart att gå i pension vid 65? Inte alls, menar PE Arkitektur, som ser äldre medarbetare som viktiga resurser. Karl Westin är en av dem.

Andelen äldre som vill arbeta längre än till pensionsåldern har fördubblats på 10 år. Samtidigt finns det alltid arbetsgivare som ställer sig skeptiska till den typen av arbetskraft. Men så resonerar inte Katarina Ringstedt, affärsområdeschef på PE Arkitektur. Hon anställer mer än gärna personer över 65.

– Vi tycker att det är såpass värdefullt att ta vara på de äldres erfarenhet, att det är inbyggt i våra rutiner. Här måste man ha med senior kompetens i teamet för att få anmäla ett uppdrag. På så sätt kan de som är yngre i yrket känna sig trygga och få axla ett större ansvar tidigt.

Skälet till att äldre arbetskraft många gånger prioriteras bort är svårt att sätta fingret på, håller Katarina med om. Kanske är det myter och fördomar som spela in. Hur som helst så har PE arkitektur valt en annan väg att gå och ser äldre enbart som en resurs. Av de 100 anställda är 10 över pensionsåldern.

Arkitekten Karl Westin har 12 års erfarenhet av att vara 65 plussare och har arbetat sedan 1962 – bland annat med att restaurera Skarhult.  Aldrig har han känt sig särbehandlad på grund av sin ålder. För honom handlar det om kompetens och användbarhet – inget annat.

– ­Visst sitter jag på övertid, men som det ser ut nu har jag inte en tanke på att sluta. Det får bli dagen jag plockas bort för att jag själv är för gammal för att förstå.

För Karl Westin är det prestigelösa samarbetet med yngre kollegan Jana Kuznecov guld värt.

– Jag lär mig något nytt varje dag! Och vi kan angripa problem från olika håll. När en yngre medarbetare exempelvis är snabbare när det gäller viss teknisk så står de äldre med specialkunskap och grekiska pelarordningen i huvudet. Båda är värdefull kunskap i vårt yrke.

Och det är inte bara på det rent professionella planet som seniorerna ses som en tillgång. Ofta bidrar de dessutom med en stor portion social kompetens och humor. Det intygar Katarina Ringstedt.

– Jag ser en otrolig ömsesidig respekt mellan de yngre och äldre. De vardagliga samtalen får en helt annan substans vilket ger en otroligt stimulerande och trevlig miljö.

Karl Westin håller med om att det sociala utbytet betyder mycket. Han hjälper gärna sina yngre medarbetare att utöka deras nätverk genom att bjuda med dem på lunchmöten med uppdragsgivare eller gamla kollegor.

– ­Ja vad säger ordspråket, ”lärare kan öppna dörrar men du måste själv gå in”

Mer att läsa