Nyheter

JO-anmälan av stadsarkitekt läggs ner

6 februari 2019

Justitieombudsmannen har beslutat att inte gå vidare med den JO-anmälan som sex personer i Karlshamn gjort mot kommunens stadsarkitekt.

Annons
Annons

Ur Arkitekten nr. 1.2019.

Det var i december 2018 som sex boende i Mörrum JO-anmälde stadsarkitekten Emina Kovacic. Bakgrunden är ett pågående detaljplanearbete för expansion av en tomatodling. Grannar protesterade mot expansionen bland annat genom att dela ut flygblad där de refererade till översiktsplanen och varnade för att området runt Mörrumsån kan vara belägrat med tomatodlingar år 2030. Stadsarkitekten kritiserade tilltaget.

– Jag älskar medborgardialog och brinner för demokratin. Men när det cirkulerar en bild med helt felaktig information mitt i en demokratisk process måste jag reagera, förklarade hon i Arkitekten.

Nu har svaret på om JO tänker ta upp frågan kommit. Och det blir ingen fortsättning.

Annons
Annons

”Ärendet föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida”, skriver justitieombudsmannen Lars Lindström som därmed meddelar att ärendet är avslutat.

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel