Nyheter

Jättelika figurer vann konstnärlig tävling i Vårberg

31 augusti 2018

Den franske konstnären Xavier Veilhan tog förstapriset i Stockholm konsts tävling Art competition Vårberg med förslaget Vårbergs jättar.
– Verket ger en tydlig identitet till platserna, säger arkitekten och jurymedlemmen Karin Ahlzén.

Annons
Annons
Foto Atelier Xavier Vielhan/Vincent Germond

”Verket har potential att bli ett oföränderligt riktmärke i en miljö som ska genomgå kraftiga förändringar”, skriver juryn om Vårbergs jättar. Verket beräknas vara på plats hösten 2020. 

Sedan debuten på 1990-talet har den internationellt kände Xavier Veilhan arbetat med storskaliga installationer som utforskar världen omkring oss, ofta genom skalförskjutningar och förvrängda objekt.

Xavier Vielhan. Foto: Diane Arques

Tävlingen han nu vunnit tillkom i samband med Stockholm stads stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen. Inom projektet var 16 miljoner kronor avsatt för ett offentligt konstverk i stadsdelen Vårberg, vilket är stadens enskilt största satsning på offentlig konstnärlig gestaltning.

Annons
Annons

Tävlingen har arrangerats av Stockholm konst med stöd av Sveriges Arkitekter och utlystes internationellt hösten 2017. Fem konstnärer bjöds in att skissa och vinnaren valdes sedan av en juryn bestående av sakkunniga, arkitekter och konstnärer, bland annat Ernst Billgren och Anita Pitcher. Målet var att få fram ett konstverk som skulle bli en mötesplats för de boende i området och stärka stadsdelens identitet.

– Det är två starka och kraftfulla konstverk, mänskliga figurer som på grund av sin skala är abstrakta, nästan som landskap. Man kan klättra på dem och interagera med dem, upptäcka figurerna från flera vinklar. Samtidigt ger de en tydlig identitet eftersom man kan referera till dem, säga: ”Vi ses vid jätten!”, säger Karin Ahlzén, som förutom jurymedlem är projektchef för Fokus Skärholmen.

Vad kan verket betyda för den fysiska omvandlingen?

– Att konstverken kommer finnas på plats innan bostäderna byggs är ett sätt att definiera en plats och påbörja en utveckling. Vi tror att det gör att de boende känner att det händer någonting. Tillgång till konst och kultur är en stadskvalitet som är lika viktigt som gator, hus och parker, säger hon.

De inbjudna konstnärerna fick välja att placera sina verk på två till tre platser. Den första Xavier Vielhan valde är en befintlig men oprogrammerad parkyta i ett bostadsområde, en lugn plats som inte kommer påverkas av stadsutvecklingen som planeras. Foto: Atelier Xavier Vielhan/Vincent Germond

 

Annons
Annons

Den andra platsen Den andra är en öppen gräsyta som idag används för spontanpicknick och lek. Även den är oprogrammerad men ligger i direkt anslutning till den planerade bebyggelsen. Foto: Atelier Xavier Vielhan/Vincent Germond

Fotnot. Läs juryutlåtandet i sin helhet här.

Rebecka Gordan

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel